ČSN EN ISO 8846 (326030)

Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů

ČSN EN ISO 8846 Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví zkušební metody a požadavky pro konstrukci elektrických zařízení určených pro malá plavidla, aby mohla být používána v prostředí s nebezpečím výbuchu, aniž by došlo ke vznícení okolních hořlavých plynů. Neplatí pro nevýbušné elektrické přístroje nebo elektrické přístroje s ochranou proti výbuchu, jak je definováno v IEC 79-0 1 .
Tato mezinárodní norma neřeší způsoby ochrany proti vznícení u výrobků nebo součástí, které mohou být provozovány ve směsi vodíku a vzduchu. Rovněž neřeší mechanismus vznícení, způsobený vnějšími zdroji, jako např.: elektrostatickým výbojem, blesky nebo jinými faktory, nesouvisejícími se zkoušenými přístroji.

Označení ČSN EN ISO 8846 (326030)
Katalogové číslo 504335
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135043354
Tato norma nahradila ČSN EN 28846 (326030) z listopadu 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo