1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 386 (732052) Zrušená norma

Lepené lamelové dřevo. Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 386:1995. Stanovuje požadavky na komponenty dřevěných lepených lamelových prvků a minimální požadavky na výrobu těchto prvků pro nosné účely. Norma platí pro výrobky s výslednou tloušťkou lamel nejvýše 45 mm. Ačkoli lepené lamelové dřevo se zpravidla vyrábí z jehličnatých druhů dřeva, platí tato norma také pro listnaté druhy, jsou-li k dispozici informace umožňující jejich uspokojivé lepení. Vedle termínů, definic a značek jsou normalizovány: požadavky (kapitola 5), výrobní požadavky (kapitola 6), kontrola jakosti (kapitola 7) a značení (kapitola 8). Za pozornost stojí čl.5.3, který specifikuje lepidla pro lamelové dřevo, a to podle ČSN EN 301 (66 8504). Počítá se s fenolickými nebo aminovými polykondenzačními lepidly. ČSN EN 386 (73 2052) byla vydána v listopadu 1996. Nahradila ČSN 73 2052 z 3.5. 1991.

Označení ČSN EN 386 (732052)
Katalogové číslo 20381
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963203812
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 386 (732833)
Tato norma nahradila ČSN 73 2052 (732052) z března 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)