ČSN 73 2052 (732052) Zrušená norma

Výroba lepených dřevěných prvků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu lepených dřevěných prvků pro stavební konstrukce. Norma neplatí pro prvky zvláštních konstrukcí (např. dřevěné průvodnice těžních zařízení) a nevztahuje se na výrobu kovových konstrukčních a spojovacích částí lepených dřevěných prvků nebo konstrukcí. Použití výrobních postupů nebo materiálů neuvedených v této normě se dovoluje za předpokladu, že jsou spolehlivě ověřeny. Ustanovení této normy lze přiměřeně použít i pro nenosné konstrukční prvky nebo dílce. V čl. 57 obsahuje norma upozornění, že "při práci s fenolickými lepidly je notno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy". V této souvislosti se - bohužel - odkazuje (i když jen příkladově) jen na ON 49 0812. V poměrně rozsáhlé normě jsou stanoveny technické požadavky, předpisy pro výrobu (všeobecně, příprava materiálu, lisování, dokončení, ochrana a znační prvků) a konečně požadavky na kontrolu výroby a zkoušení, skladování a přepravu prvků. ČSN 73 2052 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992. Nahradila ČSN 73 2052 z 9.2.1966.
"Změnou 1)-9/1993" se s účinností od 1.1.1994 provádí v normě úpravy textu několika článků a doplňují dvě rozsáhlé informativní přílohy.

Označení ČSN 73 2052 (732052)
Katalogové číslo 31149
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1992
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963311494
Norma byla zrušena k 1. 12. 1996
a nahrazena ČSN EN 386 (732052)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 20 52
  • ČSN 732052
  • ČSN 73 20 52 : 1992
  • ČSN 732052:1992
  • ČSN 73 2052:1992