ČSN EN 61310-2 (332205) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 2: Požadavky na značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61310-2:1995. EN 61310 (IEC 1310) obsahuje následující části: 1 - Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály. 2 - Požadavky na značení. 3 - Požadavky na umístění a provozní ovládače. U strojních zařízení, která jsou konstruována a vyráběna podle této normy se předpokládá shoda (konformita) s bezpečnostními požadavky, obsaženými v Direktivě 89/392/EHS pro strojní zařízení a v Direktivě 73/23/EHS pro nízké napětí. Tato druhá část normy určuje požadavky na značení strojních zařízení. Norma uvádí všeobecná pravidla na značení pro identifikaci strojních zařízení, pro bezpečné používání ve vztahu k mechanickým a elektrickým rizikům a pro odstranění rizik vznikajících nesprávným připojením. Normalizovány jsou zejména kapitoly: 4 - Značení pro identifikaci a bezpečné používání, 5 - Používání značení a 6 - Značení spojů. V informativní příloze A je uvedeno 12 nejčastějších grafických znaků formou "výpisu" z jiných norem. ČSN EN 61310-2 (33 2205) byla vydána v listopadu 1996.

Označení ČSN EN 61310-2 (332205)
Katalogové číslo 20594
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963205946
Změny a opravy Z1 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2010
a nahrazena ČSN EN 61310-2 ed. 2 (332205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61310-1 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61310-2 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

ČSN EN 61310-3 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů