ČSN EN 60704-3 (361006) Zrušená norma

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 3: Postup pro určení a ověření zaručených hodnot emise hluku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60704-3:1994. Tato část IEC 704 popisuje postupy pro určení a ověření zaručených hodnot hluku vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Tato třetí část normy platí pro všechny kategorie elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, na něž se vztahuje IEC 704-1 a 704-2 (ČSN EN 60704-1 a ČSN EN 60704-2), která uvádí zvláštní požadavky pro jednotlivé druhy spotřebičů. Platí pro spotřebiče, které jsou vyráběny hromadně ( sériově, malosériově, nebo v dávkách) podle stejné technické specifikace a jsou charakterizovány stejnou štítkovou hodnotou emise hluku. V normě je rozsáhlá názvoslovná část (26 hesel). Z nich vyjímáme: Čl.3.1: Hladina akustického výkonu LW v decibelech: (Sound power level LW, in decibels) Desetinásobek dekadického logaritmu poměru daného akustického výkonu, k referenčnímu akustickému výkonu; referenční akustický výkon je 1 pW (ISO 7574-1). Dále Čl.3.2: Hladina akustického výkonu A LWA v dB: (A-weighted sound power level, LWA, in decibels) Hladina akustického výkonu spotřebiče určená podle příslušných požadavků stanovených v IEC 704-1 a příslušné IEC 704-2. Konečně čl.3.3: Veličina emise hluku, hodnota emise hluku: (noise emission quantity; noise emission value) Hladina akustického výkonu A, LWA. Poznámka: Jednotlivá hodnota veličiny emise hluku se nazývá hodnota emise hluku. Dále je dolní index "WA" pro zjednodušení vynechán. Dále jsou normalizovány postupy k ověření deklarovaných hodnot emise a určení hodnot emise. ČSN EN 60704-3 (36 1006) byla vydána v listopadu 1996.

Označení ČSN EN 60704-3 (361006)
Katalogové číslo 20238
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963202389
Změny a opravy Z1 12.06t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

ČSN EN 60704-2-11 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

ČSN EN 60704-2-14 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

ČSN EN 60704-2-3 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60704-2-7 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

ČSN EN 60704-2-8 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

ČSN EN 60704-2-9 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů

ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

ČSN EN 60704-3 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku