ČSN 46 3163 (463163) Zrušená norma

Pór

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-21:1991. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12. 1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12.1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro pór odrůd (kultivarů) Allium porrum L., určený k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro česnek určený k průmyslovému zpracování. Kapitola 2 - Znaky jakosti obsahuje v čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Pór všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celý (toto ustanovení se však nevztahuje na kořeny a konce listů, které mohou být seříznuty); zdravý; nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu; čistý, v podstatě bez viditelných cizích látek, kořeny však mohou být lehce znečištěny ulpělou zeminou; čerstvého vzhledu, zbavený zvadlých a vybledlých listů; nevyběhlý; bez nadměrné povrchové vlhkosti; bez cizího pachu a/nebo chuti. Pokud jsou konce listů seříznuty, musí být seříznuty hladce. Pór musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesl přepravu a manipulaci a mohl být do místa určení doručen v odpovídající jakosti." Dále článek 5.2, rovněž zezávazněný ministerstvem zdravotnictví, se týká balení: "Pór musí být balen způsobem zajišťujícím jeho náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech (nebo ve svazcích v případě volně ložených svazků) se nesmějí vyskytovat cizí příměsi." Normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti (kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). ČSN 46 3163 byla vydána v listopadu 1996. Nahradila čl. 16 a 17 ČSN 46 3160 z 25.4.1991.

Označení ČSN 46 3163 (463163)
Katalogové číslo 20496
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204963
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 63
  • ČSN 463163
  • ČSN 46 31 63 : 1996
  • ČSN 463163:1996
  • ČSN 46 3163:1996