ČSN IEC 1163-1 (010648) Zrušená norma

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti. Část 1: Opravitelné objekty vyráběné v dávkách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje speciální metody pro použití a optimalizaci procesů třídění namáháním pro dávky opravitelných hardwarových objektů v případech, kde mají objekty nepřípustně nízkou bezporuchovost a když nejsou použitelné jiné metody, jako jsou programy růstu bezporuchovosti a metody řízení jakosti.
Procesy uvedené v normě se používají v libovolné etapě sériové výroby opravitelných objektů. Metody pro zavedení procesu se mohou použít během plánování výroby, při předvýrobní serii nebo při ustálené výrobě. Popsané procesy jsou obecně procesy pro třídění namáháním používané v případech, kdy v normě pro výrobek není popsán žádný specifický proces třídění.

Označení ČSN IEC 1163-1 (010648)
Katalogové číslo 20701
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963207018
Změny a opravy Oprava 1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 61163-1 (010648)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61163-1 (010648)
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách

ČSN EN IEC 61163-2 (010648)
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky