ČSN (normy i změny) z března 1991

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1030 (021030) - březen 1991

Obrobené T - drážky

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0300 (130300) - březen 1991

Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí

125 Kč

ČSN 13 4130 (134130) - březen 1991

Kohouty kulové čepové PN 16

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1193 (221193) - březen 1991

Vrtáky. Malé šroubovité vrtáky vysoce výkonné

32 Kč

ČSN 22 2961 (222961) - březen 1991

Pilové listy strojní na kovy. Rozměry

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7825 (257825) - březen 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Turbinové průtokoměry a turbinové snímače

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 8154 (278154) - březen 1991

Stavebné zemné stroje a lopatové rýpadlá. Spôsob určenia ťažiska

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 6563 (356563) - březen 1991

Blokové přenosy v systémech CAMAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

372 Kč

ČSN 35 6575 (356575) - březen 1991

Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.97t

602 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN 43 3000/změna Za (433000) - březen 1991

Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1805 (441805) - březen 1991

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 2301 (572301) - březen 1991

Vaječné výrobky. Vaječná hmota

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0116 (580116) - březen 1991

Káva zelená. Pravidla přejímky a metody odběru vzorků

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0625-1 (700625) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu fosforečného fotometrickou metodou molybdatovanadičným činidlem

32 Kč

ČSN 70 0646-2 (700646) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů po oddělení hydropyrolytickou metodou

65 Kč

ČSN 70 0648-1 (700648) - březen 1991

Zkušební metoda skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu sírového vážkovou metodou

65 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991

Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0535 (800535) - březen 1991

Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování

125 Kč