ČSN 73 1350-1 (731350) Zrušená norma

Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení

ČSN 73 1350-1 Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecná a společná ustanovení pro zkoušení pórobetonu, pro zkoušení jednotlivých vlastností pórobetonu platí samostatné zkušební normy. Navazuje na ČSN 73 1290. V poměrně stručné normě jsou stanoveny (vypočítány) a definovány druhy zkoušek: studijní, prototypové, průkazní, kontrolní, úřední a rozhodčí V samostatné kapitole 5, označené "bezpečnost" se ve dvou článcích jednak odkazuje zejména na ČSN 27 0708, ČSN 27 0717 a ČSN 49 6105 v souvislosti s vrtáním a řezáním pórobetónu, jednak požaduje při práci používat osobní ochranné pracovní prostředky. ČSN 73 1350 část 1 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. ČSN 73 1350 část 1 spolu s částmi 2, 3 a 4 zrušila a nahradila ČSN 73 1350 z 29.9.1976.

Označení ČSN 73 1350-1 (731350)
Katalogové číslo 31098
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963310985
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN 73 1350 (731350)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 1350 (731350)
Zkoušení pórobetonu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 731350-1
  • ČSN 73 13 50-1