ČSN 73 1350-4 (731350) Zrušená norma

Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek

ČSN 73 1350-4 Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro způsoby vyhodnocení výsledků zkoušek fyzikálních vlastností pórobetonu. Navazuje na ČSN 73 1350, část 1 a 2, ČSN 73 1351, ČSN 73 1352, ČSN 73 1353 a ČSN 73 1354. Vedle všeobecných požadavků je normalizováno výpočtové stanovení zaručené hodnoty objemové hmotnosti, zaručené hodnoty pevnosti v tlaku a zaručené hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Konečně je normalizováno výpočtové stanovení vlhkosti pórobetonu a hodnocení vlastností pórobetonu. ČSN 73 1350 část 4 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. ČSN 73 1350 část 4 spolu s částmi 1, 2 a 3 zrušila a nahradila ČSN 73 1350 z 29.9.1976.

Označení ČSN 73 1350-4 (731350)
Katalogové číslo 31101
Cena 190 Kč190
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963311012
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN 73 1350 (731350)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 1350 (731350)
Zkoušení pórobetonu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 731350-4
  • ČSN 73 13 50-4