ČSN 73 1290 (731290) Zrušená norma

Fyzikální vlastnosti pórobetonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro pórobeton vyráběný autoklávováním, pro který určuje značky a uvádí hodnoty jeho fyzikálních vlastností. Pórobeton musí být zdravotně nezávadný. Jeho nezávadnost se kontroluje podle vyhl. MZ ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Z hygienického hlediska stojí za pozornost i tab. 2, která obsahuje technické vlastnosti pórobetonu, včetně vzduchové propustnosti, měrné tepelné kapacity a odolnosti proti účinkům sálavého tepla a další. Pórobeton je zařazen do skupiny A hořlavosti podle ČSN 73 0823. ČSN 73 1290 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 73 1290 z 13.2.1985.

Označení ČSN 73 1290 (731290)
Katalogové číslo 31078
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963310787
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 12602 (723635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 12 90
  • ČSN 731290
  • ČSN 73 12 90 : 1991
  • ČSN 731290:1991
  • ČSN 73 1290:1991