ČSN 75 6601 (756601) Zrušená norma

Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod. Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecné požadavky na strojně - technologická zařízení čistíren odpadních vod z hlediska konstrukce a provozu. Obsahuje všeobecnou část (kap. I), v níž, podle čl. 2 g/, musí být splňovány požadavky hygienických předpisů z hlediska hluku a emisí plynných škodlivin. Dále požadavky na čerpací stanice odpadních vod (kap. II), na hrubé, mechanické a biologické čištění (kap. III., IV. a V.), dále požadavky na kalové a plynové hospodářství (kap. VI.) a na přístroje. Norma má spíše charakter klasifikační normy, tj. obsahuje spíše výčet úkolů než jejich obsah. ČSN 75 6601 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991.

Označení ČSN 75 6601 (756601)
Katalogové číslo 31262
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963312620
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN 75 6601 (756601)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 66 01
  • ČSN 756601
  • ČSN 75 66 01 : 1991
  • ČSN 756601:1991
  • ČSN 75 6601:1991