ČSN 84 7203 (847203) Zrušená norma

Destilátory vody a jejich příslušenství. Všeobecné technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecné technické požadavky a druhy zkoušek pro destilátory vody užívané především ve zdravotnictví. Norma se vztahuje i na příslušenství destilátorů (zásobníky vody, vyvíječe páry atd.). Platí pro destilátory, jejichž vývoj byl ukončen po datu účinnosti této normy. V konstrukčních požadavcích je stanoveno toto: Kvalita vyprodukované vody musí odpovídat požadavkům platného Čs. lékopisu nebo ČSN 68 4063 na upravenou vodu podle druhu vody, jejíž produkci zaručuje výrobce destilačního přístroje. Azbest nebo materiály obsahující azbest nesmějí být používány. Dále jsou normalizovány požadavky na měření a regulaci, elektrické části, na vodu, páru a na instalaci, dále na zkoušení, balení, dopravu a skladování a konečně na dokumentaci. Fyziologie práce se dotýká ustanovení čl. 20 (měření a regulace), kde se uvádí, že "ovládací prvky a indikační přístroje musí být označeny podle svého přiřazení. Musí být dobře přístupné, přehledné, lehce obsluhovatelné a snadno čistitelné." Bezpečností práce se zabývá prakticky celá subkapitola o elektrických částech (čl. 25 až 32). Hygienické požadavky jsou soustředěny do části zkoušení, kde v čl. 45 se normalizuje nejvyšší přípustná hladina hluku LA = 75 dB/A/. Hluk se - podle téhož článku - měří podle ČSN 01 1606. ČSN 84 7203 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 84 7203 ze 7.10.1976.

Označení ČSN 84 7203 (847203)
Katalogové číslo 31847
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963318479
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 84 72 03
  • ČSN 847203
  • ČSN 84 72 03 : 1991
  • ČSN 847203:1991
  • ČSN 84 7203:1991