ČSN 66 8230-2 (668230) Zrušená norma

Zkušební metody elektrických rozněcovadel. Zkoušky mechanické pevnosti sestavy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zkušební podmínky, metody a způsob vyhodnocování zkoušek mechanické pevnosti sestavy elektrických rozněcovadel. Zkouškou se zjišťuje pevnost uchycení přívodních vodičů elektrické pilule a těsnicí zátky v dutince elektrického rozněcovadla a odolnost tohoto spojení proti vytažení nebo proti roznětu (aktivací) elektrické pilule. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 2 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 66 8002 - Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic. ČSN 66 8230 část 2 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 66 8223 z 28.5.1975.

Označení ČSN 66 8230-2 (668230)
Katalogové číslo 30370
Cena 190 Kč190
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963303703
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 668230-2
  • ČSN 66 82 30-2