ČSN 38 6479 (386479) Zrušená norma

Stavba a provoz acetylenovodů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz rozvodů acetylenu s pracovním přetlakem nejvýše 0,15 MPa. Acetylenovody, s jejichž projektováním bylo započato nebo byly postaveny před dnem nabytí účinnosti této normy, nemusí být upravovány, pokud orgány státního odborného dozoru nestanoví jinak. Rozvody acetylenu s přetlakem vyšším než 0,15 MPa, se řídí příslušnými ustanoveními ČSN 07 8304. V relativně stručné normě jsou normalizovány technické požadavky, požadavky na navrhování, montáž, zkoušení a převzetí acetylénovodu do provozu a konečně na vlastní provoz a obsluhu. Mnohá ustanovení jsou zaměřena především na prevenci možného výbuchu. Shrnuta jsou v čl. 127 až 13O a v kapitole o obsluze. ČSN 38 6479 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 38 6479 z 25.8.1966.
"Změnou a)-9/1991" se s účinností od 1.11.1991 ruší a novým zněním nahrazuje čl. 69 a dále mění vzorec v čl. 111.

Označení ČSN 38 6479 (386479)
Katalogové číslo 27238
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963272382
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN 38 6479 (386479)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 64 79
  • ČSN 386479
  • ČSN 38 64 79 : 1991
  • ČSN 386479:1991
  • ČSN 38 6479:1991