ČSN 34 5791-2-3 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-3: Zkouška Ca: Zkouška vlhkým teplem konstantním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 68-2-3. Určuje vhodnost součástí, zařízení nebo jiných výrobků k používání a skladování v podmínkách vysoké relativní vlhkosti. Tato zkouška je především určena k tomu, aby bylo umožněno porovnání vlivu vysoké vlhkosti při konstantní teplotě po předepsanou dobu.
ČSN 34 5791 část 2-3 byla schválena v březnu 1992. Nahradila společně s ČSN 34 5791 část 2 -28 starší ČSN 34 5688 z 5.11.1980 v celém rozsahu.

Označení ČSN 34 5791-2-3 (345791)
Katalogové číslo 23438
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963234380
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-3
  • ČSN 34 57 91-2-3