ČSN 75 7550 (757550) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení trihalogenmethanu

ČSN 75 7550 Jakost vod. Stanovení trihalogenmethanu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení trihalogenmetanů (THM) ve vodách, zejména ve vodách užívaných k úpravě na pitnou vodu a ve vodě upravené k zásobování pitnou vodou. Normy lze přiměřeně užít i pro stanovení THM a dalších organických látek v ostatních typech vod pro jiné účely hodnocení jejich jakosti. Při stanovení je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 0520 část 1 a 2. V úvodním odstavci normy je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Podstata zkoušky: THM se stanoví plynovou chromatografíí po separaci THM ze vzorku alternativně: statickou headspace technikou, dynamickou headspace technikou, přímou extrakcí kapalným rozpouštědlem. Normalizované metody jsou podrobně popsány. ČSN 75 7550 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 75 7550 (757550)
Katalogové číslo 31272
Cena 230 Kč230
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963312729
Norma byla zrušena k 1. 8. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 75 50
  • ČSN 757550
  • ČSN 75 75 50 : 1991
  • ČSN 757550:1991
  • ČSN 75 7550:1991