ČSN 73 1203 (731203) Zrušená norma

Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva

ČSN 73 1203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a dílců z prostého, železového a předpjatého lehkého betonu z pórovitého kameniva s objemovou hmotností betonu ve vysušeném stavu nižší nebo rovnou 2000 kg.m-3, u nichž teplota betonu během užívání nepřekročí dlouhodobě 100 °C. Norma platí pro konstrukce a dílce staveb bytových, občanských a staveb pro průmyslovou a zemědělskou výrobu. Tato norma navazuje na ČSN 73 1201. Jsou normalizována zejména základní ustanovení, požadavky na materiály, konstrukční ustanovení a další. ČSN 73 1203 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 73 1203 z 8.5.1985.

Označení ČSN 73 1203 (731203)
Katalogové číslo 31067
Cena 230 Kč230
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963310671
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 12 03
  • ČSN 731203
  • ČSN 73 12 03 : 1991
  • ČSN 731203:1991
  • ČSN 73 1203:1991
foo