ČSN 66 8230-3 (668230) Zrušená norma

Zkušební metody elektrických rozněcovadel. Zkouška doby zpoždění elektrických rozbušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zkušební podmínky, způsoby měření doby zpoždění a způsob vyhodnocování při zkoušce (kontrole) časování elektrických rozbušek. Zkouškou se zjišťuje doba zpoždění výbuchu rozbušky od okamžiku zatížení rozbušky proudovým impulsem. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 2 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 66 8002 - Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic. ČSN 66 8230 část 3 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 66 8226 z 7.10.1976.

Označení ČSN 66 8230-3 (668230)
Katalogové číslo 30371
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963303710
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 668230-3
  • ČSN 66 82 30-3