ČSN 73 1350-2 (731350) Zrušená norma

Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro způsob odběru zkušebních těles z pórobetonu a jejich přípravu pro stanovení fyzikálních vlastností pórobetonu. Navazuje na ČSN 73 1350 část 1. V poměrně stručné normě je stanoven způsob odběru i zhotovení zkušebních těles a jejich označování ČSN 73 1350 část 2 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. ČSN 73 1350 část 2 spolu s částmi 1, 3 a 4 zrušila a nahradila ČSN 73 1350 z 29.9.1976.

Označení ČSN 73 1350-2 (731350)
Katalogové číslo 31099
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963310992
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN 73 1350 (731350)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 1350 (731350)
Zkoušení pórobetonu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 731350-2
  • ČSN 73 13 50-2