ČSN 73 0530 (730530) Zrušená norma

Akustika. Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních pracovních prostorech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje výpočetní postup pro stanovení hluku způsobeného vnitřními zdroji nevýrobního charakteru umístěnými nad rovinou odrážející zvuk a dob dozvuku při projektování nových nebo rekonstruovaných samostatných, sdružených, společných a velkoprostorových pracoven, konstruktérských hal, kreslíren, projekčních ateliérů, laboratoří, místností pro počítače a jejich příslušenství. Dále určuje postup pro stanovení optimálních dob dozvuku. Vztahuje se na projektovou dokumentaci staveb, s jejichž projektováním bylo započato po dni účinnosti této normy. Podle této normy se stanoví hladina akustického tlaku v oktávových pásmech a hladina zvuku A stacionárních zdrojů hluku, dále střední hodnoty standardních dob dozvuku a konečně optimální doby dozvuku. Je normalizován zejména výpočet hladin hluku, a to technickou i provozní metodou, dále výpočet doby dozvuku, hodnocení výsledků výpočtů, požadavky na výpočetní dokumentaci apod. ČSN 73 0530 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila částečně ČSN 73 0527 z 14.6.1972.

Označení ČSN 73 0530 (730530)
Katalogové číslo 31040
Cena 230 Kč230
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963310404
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 05 30
  • ČSN 730530
  • ČSN 73 05 30 : 1991
  • ČSN 730530:1991
  • ČSN 73 0530:1991