ČSN 73 0875 (730875) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování elektrické požární signalizace při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy). Norma platí též pro navrhování elektrické požární signalizace (dále EPS) ve stávajících objektech a technologických souborech. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky pro navrhované zařízení elektrické požární signalizace, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Norma neplatí pro sklady plynů a výbušin. Poměrně rozsáhlá požárně technická norma obsahuje požadavky na postup při navrhování EPS, dále technické požadavky na EPS a konečně ustanovení o signalizaci poplachu. ČSN 73 0875 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 73 0875 z 10.4.1987.

Označení ČSN 73 0875 (730875)
Katalogové číslo 32629
Cena 440 Kč440
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A5
EAN kód 8590963326290
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
a nahrazena ČSN 73 0875 (730875)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 75
  • ČSN 730875
  • ČSN 73 08 75 : 1991
  • ČSN 730875:1991
  • ČSN 73 0875:1991