ČSN 81 9002 (819002) Zrušená norma

Stroje a zařízení pro chemické čistírny. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstruování, výrobu a zkoušení strojů a zařízení určených k provozu v chemických čistírnách. Platí i pro dovážené výrobky. Nevztahuje se na stroje a zařízení určené výhradně pro čistírny koberců. V poměrně stručné normě je stanovena řada bezpečnostních a hygienických parametrů, i když v mnoha případech jen odkazem na jiné zejména technické normy. Čl. 25 a 26 se týkají technické zábrany úniku par rozpouštědel. Navíc se připomíná (čl. 66 a 93), že platí NPK-P a analytické metody stanovené zvláštními (hygienickými) předpisy. Ergonomické otázky jsou obsaženy v čl. 61, 62, 68 až 7O. Konkretní normalizovaná hodnota je pouze pro ruční manipulaci 150 N (čl. 62). Hluku a vibrací se týká čl. 63 /max. hodnota hluku na pracovním místě je 80 dB(A)/ a čl. 90 a 91, kde se požaduje měřit hluk podle ČSN 01 1604 nebo ČSN 01 1606 popř. podle hygienických předpisů. Konečně jsou normalizovány i požadavky na mikroklima, a to jednak stanovením povrchové teploty, jednak hodnotou stereoteploty, která by neměla překročit 43 °C. Požadavek na měření mikroklimatu je v čl. 92. Podobně podrobně jsou normou stanoveny i požadavky na elektrickou a mechanickou bezpečnost a další bezpečnostní opatření a jejich zkoušení. ČSN 81 9002 byla schválena 15.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 81 9002 z 14.4.1980.

Označení ČSN 81 9002 (819002)
Katalogové číslo 31700
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963317007
Norma byla zrušena k 1. 12. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 8230 (819504)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 81 90 02
  • ČSN 819002
  • ČSN 81 90 02 : 1991
  • ČSN 819002:1991
  • ČSN 81 9002:1991