ČSN 75 7530 (757530) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru

ČSN 75 7530 Jakost vod. Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení extrahovatelného organicky vázaného chlóru (EOCL) ve vodě jako orientačního ukazatele s určenou indikační hodnotou k hodnocení jakosti pitné vody podle ČSN 75 7111. Při stanovení je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 0520 části 1 a 2. V úvodním odstavci normy je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Podstata zkoušky: Organické látky obsahující chlór se oddělí ze vzorku extrakcí hexanem, cyklohexanem nebo petroletherem a po vysušení extraktu a přidání isopropylalkoholu se dechlorují kovovým sodíkem. Po reextrakci vzniklých chloridů do vodné fáze se tyto stanoví fotometricky metodou s thiokyanatanem rtuťnatým a železitou solí. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. ČSN 75 7530 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 75 7530 (757530)
Katalogové číslo 31271
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963312712
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 75 30
  • ČSN 757530
  • ČSN 75 75 30 : 1991
  • ČSN 757530:1991
  • ČSN 75 7530:1991