Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z října 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
502836 ČSN ISO 11799 (010169) - říjen 2017 nové vydání
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů
230 Kč vč. DPH
501979 ČSN ISO 28640 (010245) - říjen 2017
Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení
550 Kč vč. DPH
503477 ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017
Zásobování náhradními díly
550 Kč vč. DPH
503056 ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - říjen 2017
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. dubnu 2018 (zobrazit náhrady)
945 Kč vč. DPH
503453 ČSN ISO/IEC 17021-2 (015257) - říjen 2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu
340 Kč vč. DPH
503548 ČSN EN ISO 14823 (018255) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503436 ČSN ISO 24102-1/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
503435 ČSN ISO 24102-3/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503434 ČSN ISO 24102-4/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503437 ČSN ISO 24102-5/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP)
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
503433 ČSN ISO 29281-1/změna Amd. 1 (018405) - říjen 2017
Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP)
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
502865 ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - říjen 2017
Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503442 ČSN EN 13523-12 (038761) - říjen 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu
190 Kč vč. DPH
503487 ČSN EN 13523-27 (038761) - říjen 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem
190 Kč vč. DPH
502866 ČSN EN ISO 18276 (055505) - říjen 2017 nové vydání
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503458 ČSN EN 13618 (137194) - říjen 2017 nové vydání
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy
340 Kč vč. DPH
503039 ČSN EN 378-1 (140647) - říjen 2017 nové vydání
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
550 Kč vč. DPH
503038 ČSN EN 378-2 (140647) - říjen 2017 nové vydání
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
590 Kč vč. DPH
503037 ČSN EN 378-3 (140647) - říjen 2017 nové vydání
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
340 Kč vč. DPH
503036 ČSN EN 378-4 (140647) - říjen 2017 nové vydání
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
340 Kč vč. DPH
502868 ČSN EN 61987-11 ed. 2 (180410) - říjen 2017 nové vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502876 ČSN EN 61987-11/změna Z1 (180410) - říjen 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
502870 ČSN EN 61987-16 (180410) - říjen 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503183 ČSN EN 62264-3 ed. 2 (182002) - říjen 2017 nové vydání
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503184 ČSN EN 62264-3/změna Z1 (182002) - říjen 2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů
Změna bude zrušena k 20. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503181 ČSN EN 62453-1 ed. 2 (184023) - říjen 2017 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503182 ČSN EN 62453-1/změna Z1 (184023) - říjen 2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice
Změna bude zrušena k 20. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503179 ČSN EN 62453-2 ed. 2 (184023) - říjen 2017 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
503180 ČSN EN 62453-2/změna Z1 (184023) - říjen 2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis
Změna bude zrušena k 20. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503252 ČSN ISO 230-2/změna Amd. 1 (200300) - říjen 2017
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
125 Kč vč. DPH
502872 ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - říjen 2017 nové vydání
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502639 ČSN EN 12397 (273013) - říjen 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503168 ČSN EN 15153-1 +A1 (280121) - říjen 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla
230 Kč vč. DPH
503166 ČSN EN 15551 (280127) - říjen 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky
590 Kč vč. DPH
503167 ČSN EN 16186-3 (281551) - říjen 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek
770 Kč vč. DPH
502877 ČSN EN 16586-1 (287250) - říjen 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502874 ČSN EN 16586-2 (287250) - říjen 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502884 ČSN EN 6059-301 (311712) - říjen 2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
502883 ČSN EN 6059-302 (311712) - říjen 2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
502882 ČSN EN 6059-304 (311712) - říjen 2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502885 ČSN EN 3375-011 (311718) - říjen 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502881 ČSN EN 6138 (313750) - říjen 2017
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku 3 000 PSI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502886 ČSN EN 2311 (314850) - říjen 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503297 ČSN EN 50491-1/změna Z1 (332151) - říjen 2017
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
Změna byla zrušena k 3. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503290 ČSN EN 63044-1 (332151) - říjen 2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
190 Kč vč. DPH
503455 ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160) - říjen 2017 nové vydání
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503456 ČSN EN 61400-25-6/změna Z1 (333160) - říjen 2017
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Změna bude zrušena k 20. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
502887 ČSN EN 50341-2-5 (333300) - říjen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502888 ČSN EN 50341-2-6 (333300) - říjen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503525 ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) - říjen 2017 nové vydání
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.17t


715 Kč vč. DPH
503542 ČSN EN 55016-1-5 ed. 2/změna A1 (334210) - říjen 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz
125 Kč vč. DPH
503526 ČSN EN 55016-1-5/změna Z2 (334210) - říjen 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1 000 MHz
Změna byla zrušena k 21. lednu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503219 ČSN EN 55016-2-3 ed. 3/změna Z1 (334210) - říjen 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503218 ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210) - říjen 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením
770 Kč vč. DPH
503217 ČSN EN 55014-1 ed. 3/změna Z1 (334214) - říjen 2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503216 ČSN EN 55014-1 ed. 4 (334214) - říjen 2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
590 Kč vč. DPH
503488 ČSN EN 61970-301 ed. 4/změna Z1 (334910) - říjen 2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)
Změna bude zrušena k 20. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
502889 ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910) - říjen 2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 072 Kč vč. DPH
503464 ČSN EN 60068-2-54/změna Z1 (345791) - říjen 2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-54: Zkoušky - Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah
Změna bude zrušena k 11. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503463 ČSN EN 60068-2-69 ed. 2/změna Z1 (345791) - říjen 2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky -- Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah
Změna bude zrušena k 11. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503462 ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 (345791) - říjen 2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)
550 Kč vč. DPH
503440 ČSN IEC 60840 (347012) - říjen 2017
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Uₘ = 36 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
502893 ČSN EN 60317-67 (347307) - říjen 2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 67: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502892 ČSN EN 60317-68 (347307) - říjen 2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502891 ČSN EN 60317-69 (347307) - říjen 2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 69: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, s vrchní polyesterovou nebo polyesterimidovou vrstvou, třída 220
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503439 ČSN IEC 60287-1-1 +A1 (347420) - říjen 2017
Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503471 ČSN CLC/TS 60034-18-42/změna Z1 (350000) - říjen 2017
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí
Změna bude zrušena k 14. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503469 ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky
440 Kč vč. DPH
503466 ČSN EN 62211/Oprava 1 (351065) - říjen 2017
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
Změna bude zrušena k 10. únoru 2020
20 Kč vč. DPH
503116 ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720) - říjen 2017 nové vydání
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503541 ČSN EN 61800-5-2/změna Z1 (351720) - říjen 2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503114 ČSN EN 62196-2 ed. 2 (354572) - říjen 2017 nové vydání
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503115 ČSN EN 62196-2/změna Z1 (354572) - říjen 2017
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
502895 ČSN EN 61010-2-011 (356502) - říjen 2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503232 ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502) - říjen 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)
340 Kč vč. DPH
503233 ČSN EN 61010-2-101/změna Z1 (356502) - říjen 2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)
Změna bude zrušena k 24. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
502896 ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503490 ČSN EN 61005 ed. 2 (356605) - říjen 2017 nové vydání
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
503491 ČSN EN 61005/změna Z1 (356605) - říjen 2017
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů
Změna bude zrušena k 14. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
503432 ČSN IEC 62047-28 (358775) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503430 ČSN IEC 62830-2 (358794) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503486 ČSN EN 60747-16-1/změna A2 (358797) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503484 ČSN EN 60749-3 ed. 2 (358799) - říjen 2017 nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503485 ČSN EN 60749-3/změna Z1 (358799) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503482 ČSN EN 60749-4 ed. 2 (358799) - říjen 2017 nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503483 ČSN EN 60749-4/změna Z1 (358799) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503480 ČSN EN 60749-6 ed. 2 (358799) - říjen 2017 nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503481 ČSN EN 60749-6/změna Z1 (358799) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503478 ČSN EN 60749-9 ed. 2 (358799) - říjen 2017 nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503479 ČSN EN 60749-9/změna Z1 (358799) - říjen 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503444 ČSN EN 60793-1-60 (359213) - říjen 2017
Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503445 ČSN EN 60793-1-61 (359213) - říjen 2017
Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503446 ČSN EN 60793-2-70 (359213) - říjen 2017
Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503414 ČSN EN 61202-1 ed. 2/změna Z1 (359235) - říjen 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace
Změna byla zrušena k 12. lednu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503413 ČSN EN 61202-1 ed. 3 (359235) - říjen 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503447 ČSN EN 61300-2-55 (359251) - říjen 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503533 ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270) - říjen 2017 nové vydání
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503534 ČSN EN 61280-4-4/změna Z1 (359270) - říjen 2017
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů
Změna bude zrušena k 18. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
503448 ČSN ISO 12405-3 (364328) - říjen 2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Specifikace zkoušek pro lithium-ion trakční bateriové sady - Část 3: Požadavky na provozní bezpečnost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503450 ČSN EN 60623 ed. 2/změna Z1 (364350) - říjen 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články
Změna bude zrušena k 27. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
503449 ČSN EN 60623 ed. 3 (364350) - říjen 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503286 ČSN EN 62133 ed. 2/změna Z1 (364379) - říjen 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené
Změna bude zrušena k 14. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503285 ČSN EN 62133-1 (364379) - říjen 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy
340 Kč vč. DPH
503412 ČSN EN 62133-2 (364379) - říjen 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy
440 Kč vč. DPH
503494 ČSN EN 61215-1-2 (364631) - říjen 2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503493 ČSN EN 61215-1-3 (364631) - říjen 2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503492 ČSN EN 61215-1-4 (364631) - říjen 2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503495 ČSN EN 61646 ed. 2/změna Z1 (364633) - říjen 2017
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Změna bude zrušena k 5. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
502568 ČSN EN 60601-1-3 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení
125 Kč vč. DPH
502569 ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/změna A12 (364801) - říjen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance
230 Kč vč. DPH
502291 ČSN EN 60065 ed. 2/změna A11 (367000) - říjen 2017
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. červnu 2019
125 Kč vč. DPH
503259 ČSN EN 50849 (368012) - říjen 2017
Nouzové zvukové systémy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.18t


360 Kč vč. DPH
503265 ČSN EN 60849/změna Z1 (368012) - říjen 2017
Nouzové zvukové systémy
Změna bude zrušena k 3. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
502902 ČSN EN 62680-3-1 (368691) - říjen 2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 650 Kč vč. DPH
502903 ČSN EN 62943 (368694) - říjen 2017
Systém viditelného majáku pro multimediální aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503289 ČSN EN 41003 ed. 2/změna Z1 (369061) - říjen 2017
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti
Změna bude zrušena k 20. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
503288 ČSN EN 62949 (369061) - říjen 2017
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím
340 Kč vč. DPH
503428 ČSN ISO/IEC 19794-4/změna Amd. 1 (369860) - říjen 2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu
230 Kč vč. DPH
503429 ČSN ISO/IEC 19794-4/změna Amd. 2 (369860) - říjen 2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu
340 Kč vč. DPH
503532 ČSN EN ISO 14532 (385500) - říjen 2017 nové vydání
Zemní plyn - Slovník
440 Kč vč. DPH
503451 ČSN EN 10027-1 (420011) - říjen 2017 nové vydání
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
440 Kč vč. DPH
502908 ČSN EN 10222-1 (420290) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
340 Kč vč. DPH
502907 ČSN EN 10222-2 (420290) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
502906 ČSN EN 10222-3 (420290) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
502905 ČSN EN 10222-4 (420290) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
502904 ČSN EN 10222-5 (420290) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
503467 ČSN EN ISO 377/Oprava 1 (420305) - říjen 2017
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Změna byla zrušena k 1. únoru 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503496 ČSN EN 10152 (420911) - říjen 2017 nové vydání
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
230 Kč vč. DPH
503535 ČSN EN 10205 (420916) - říjen 2017 nové vydání
Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech
340 Kč vč. DPH
503461 ČSN EN 1559-5 (421480) - říjen 2017 nové vydání
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku
190 Kč vč. DPH
503465 ČSN EN 754-2 (424085) - říjen 2017 nové vydání
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti
350 Kč vč. DPH
503531 ČSN ISO 3767-1 (470050) - říjen 2017 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky
590 Kč vč. DPH
503530 ČSN ISO 3767-2 (470050) - říjen 2017 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory
550 Kč vč. DPH
503306 ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - říjen 2017 nové vydání
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda
230 Kč vč. DPH
503307 ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - říjen 2017 nové vydání
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda"
230 Kč vč. DPH
502910 ČSN EN 14322 (492140) - říjen 2017 nové vydání
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502909 ČSN EN 14323 (492141) - říjen 2017 nové vydání
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502911 ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502816 ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - říjen 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502814 ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - říjen 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502813 ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - říjen 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifická pravidla pro různé výrobky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503468 ČSN EN ISO 6320 (588779) - říjen 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu
190 Kč vč. DPH
502913 ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - říjen 2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502912 ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - říjen 2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503546 ČSN EN 16900 (656585) - říjen 2017
Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody
230 Kč vč. DPH
502914 ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 nové vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502915 ČSN EN ISO 29621 (681560) - říjen 2017 nové vydání
Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502843 ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - říjen 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502259 ČSN EN 490 +A1 (723240) - říjen 2017
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503441 ČSN EN 490 ed. 2/změna Z1 (723240) - říjen 2017
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2018
32 Kč vč. DPH
502920 ČSN EN 13653 (727673) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502918 ČSN EN 14691 (727674) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502917 ČSN EN 14692 (727675) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502921 ČSN EN 14694 (727676) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502919 ČSN EN 14223 (727677) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502922 ČSN EN 14693 (727679) - říjen 2017 nové vydání
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502931 ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - říjen 2017
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503301 ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
440 Kč vč. DPH
503443 ČSN EN 1364-5 (730853) - říjen 2017
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503302 ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
340 Kč vč. DPH
503454 ČSN EN 1366-1 (730857) - říjen 2017 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
440 Kč vč. DPH
503293 ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
340 Kč vč. DPH
503294 ČSN EN 13108-6/změna Z2 (736140) - říjen 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
503295 ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
350 Kč vč. DPH
503296 ČSN EN 13108-7/změna Z2 (736140) - říjen 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
502932 ČSN EN 12697-25 (736160) - říjen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502930 ČSN EN 14187-2 (736183) - říjen 2017 nové vydání
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
502929 ČSN EN 14187-3 (736183) - říjen 2017 nové vydání
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502928 ČSN EN 14187-4 (736183) - říjen 2017 nové vydání
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502927 ČSN EN 14187-6 (736183) - říjen 2017 nové vydání
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502926 ČSN EN 14187-8 (736183) - říjen 2017 nové vydání
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502934 ČSN EN 13803 (736350) - říjen 2017
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502976 ČSN EN 16771 (736364) - říjen 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic
350 Kč vč. DPH
502975 ČSN EN 13146-10 (736375) - říjen 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením
190 Kč vč. DPH
503324 ČSN EN 16870 (757727) - říjen 2017
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer
440 Kč vč. DPH
502936 ČSN EN ISO 24803 (761303) - říjen 2017
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502935 ČSN EN ISO 11121 (761305) - říjen 2017
Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503472 ČSN ISO 18587 (761503) - říjen 2017
Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503540 ČSN EN 16844 (763104) - říjen 2017
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření
440 Kč vč. DPH
503269 ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
350 Kč vč. DPH
503270 ČSN EN 13253 +A1/změna Z2 (806153) - říjen 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
503271 ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
440 Kč vč. DPH
503272 ČSN EN 13254 +A1/změna Z2 (806154) - říjen 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
503273 ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
440 Kč vč. DPH
503274 ČSN EN 13255 +A1/změna Z2 (806155) - říjen 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502937 ČSN EN 207 (832451) - říjen 2017 nové vydání
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502939 ČSN EN 16689 (832804) - říjen 2017
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503207 ČSN EN ISO 19353 (833251) - říjen 2017 nové vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
550 Kč vč. DPH
502940 ČSN EN ISO 11272 (836611) - říjen 2017 nové vydání
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502943 ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - říjen 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502942 ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - říjen 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502941 ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - říjen 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502956 ČSN EN 16955 (910218) - říjen 2017
Nábytkové kování - Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502955 ČSN EN 581-1 (913010) - říjen 2017 nové vydání
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502958 ČSN EN 16927 (940927) - říjen 2017
Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502960 ČSN EN 958 (942008) - říjen 2017 nové vydání
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502957 ČSN EN 16716 (942021) - říjen 2017
Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503527 ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 nové vydání
Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech
440 Kč vč. DPH
503154 ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - říjen 2017 nové vydání
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH