ČSN (normy i změny) z října 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11799 (010169) - říjen 2017 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů

230 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - říjen 2017

Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení

550 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017

Zásobování náhradními díly

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257) - říjen 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

405 Kč

ČSN EN ISO 14823 (018255) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 24102-1/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 24102-3/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 24102-4/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 24102-5/změna Amd. 1 (018404) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 29281-1/změna Amd. 1 (018405) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - říjen 2017

Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu

190 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18276 (055505) - říjen 2017 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13618 (137194) - říjen 2017 aktuální vydání

Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

360 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 378-1 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

550 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

590 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-11 ed. 2 (180410) - říjen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61987-11/změna Z1 (180410) - říjen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 21. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61987-16 (180410) - říjen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62264-3 ed. 2 (182002) - říjen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62264-3/změna Z1 (182002) - říjen 2017

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

Změna byla zrušena k 20. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62453-1 ed. 2 (184023) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62453-1/změna Z1 (184023) - říjen 2017

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice

Změna byla zrušena k 20. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62453-2 ed. 2 (184023) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62453-2/změna Z1 (184023) - říjen 2017

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis

Změna byla zrušena k 20. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-2/změna Amd. 1 (200300) - říjen 2017

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - říjen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15551 (280127) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

590 Kč

ČSN EN 16586-1 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16586-2 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6059-301 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-302 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-304 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - říjen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6138 (313750) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku 3 000 PSI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2311 (314850) - říjen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50491-1/změna Z1 (332151) - říjen 2017

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 3. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 63044-1 (332151) - říjen 2017

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160) - říjen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61400-25-6/změna Z1 (333160) - říjen 2017

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

Změna byla zrušena k 20. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-2-5 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50341-2-6 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.17t

715 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2/změna A1 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

125 Kč

ČSN EN 55016-1-5/změna Z2 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1 000 MHz

Změna byla zrušena k 21. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3 ed. 3/změna Z1 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

1 110 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 3/změna Z1 (334214) - říjen 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1 ed. 4 (334214) - říjen 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.20t

655 Kč

ČSN EN 61970-301 ed. 4/změna Z1 (334910) - říjen 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna byla zrušena k 20. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910) - říjen 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-54/změna Z1 (345791) - říjen 2017

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-54: Zkoušky - Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-69 ed. 2/změna Z1 (345791) - říjen 2017

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky -- Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 (345791) - říjen 2017

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.18t, A1 1.20t

760 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - říjen 2017

Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Uₘ = 36 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60317-67 (347307) - říjen 2017

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 67: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60317-68 (347307) - říjen 2017

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

355 Kč

ČSN EN 60317-69 (347307) - říjen 2017

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 69: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, s vrchní polyesterovou nebo polyesterimidovou vrstvou, třída 220

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 60287-1-1 +A1 (347420) - říjen 2017

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-18-42/změna Z1 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí

Změna byla zrušena k 14. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

440 Kč

ČSN EN 62211/Oprava 1 (351065) - říjen 2017

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Změna byla zrušena k 10. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-2 ed. 2 (354572) - říjen 2017 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62196-2/změna Z1 (354572) - říjen 2017

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-011 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502) - říjen 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

340 Kč

ČSN EN 61010-2-101/změna Z1 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna byla zrušena k 24. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61005 ed. 2 (356605) - říjen 2017 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61005/změna Z1 (356605) - říjen 2017

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 62047-28 (358775) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 62830-2 (358794) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60747-16-1/změna A2 (358797) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-3 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-3/změna Z1 (358799) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-4 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-4/změna Z1 (358799) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-6 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-6/změna Z1 (358799) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-9 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-9/změna Z1 (358799) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-60 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-61 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-2-70 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61202-1 ed. 2/změna Z1 (359235) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 12. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61202-1 ed. 3 (359235) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-2-55 (359251) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270) - říjen 2017 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61280-4-4/změna Z1 (359270) - říjen 2017

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

Změna byla zrušena k 18. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60623 ed. 2/změna Z1 (364350) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 27. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60623 ed. 3 (364350) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62133 ed. 2/změna Z1 (364379) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

Změna byla zrušena k 14. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62133-1 (364379) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy

340 Kč

ČSN EN 62133-2 (364379) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

440 Kč

ČSN EN 61215-1-2 (364631) - říjen 2017

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61215-1-3 (364631) - říjen 2017

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61215-1-4 (364631) - říjen 2017

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61646 ed. 2/změna Z1 (364633) - říjen 2017

Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 5. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

125 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/změna A12 (364801) - říjen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

230 Kč

ČSN EN 60065 ed. 2/změna A11 (367000) - říjen 2017

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

125 Kč

ČSN EN 50849 (368012) - říjen 2017

Nouzové zvukové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

360 Kč

ČSN EN 60849/změna Z1 (368012) - říjen 2017

Nouzové zvukové systémy

Změna byla zrušena k 3. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62680-3-1 (368691) - říjen 2017

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN 62943 (368694) - říjen 2017

Systém viditelného majáku pro multimediální aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 41003 ed. 2/změna Z1 (369061) - říjen 2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti

Změna byla zrušena k 20. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62949 (369061) - říjen 2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4/změna Amd. 1 (369860) - říjen 2017

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4/změna Amd. 2 (369860) - říjen 2017

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 14532 (385500) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Slovník

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10027-1 (420011) - říjen 2017 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

460 Kč

ČSN EN ISO 377/Oprava 1 (420305) - říjen 2017

Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10152 (420911) - říjen 2017 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - říjen 2017 aktuální vydání

Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech

340 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - říjen 2017 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku

190 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - říjen 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 3767-1 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

550 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda"

230 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6320 (588779) - říjen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - říjen 2017

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16900 (656585) - říjen 2017

Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 29621 (681560) - říjen 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - říjen 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 490 ed. 2/změna Z1 (723240) - říjen 2017

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13653 (727673) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - říjen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 1366-1 (730857) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

440 Kč

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

340 Kč

ČSN EN 13108-6/změna Z2 (736140) - říjen 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

350 Kč

ČSN EN 13108-7/změna Z2 (736140) - říjen 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-25 (736160) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic

350 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16870 (757727) - říjen 2017

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer

440 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 24803 (761303) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11121 (761305) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - říjen 2017

Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

350 Kč

ČSN EN 13253 +A1/změna Z2 (806153) - říjen 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

440 Kč

ČSN EN 13254 +A1/změna Z2 (806154) - říjen 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

440 Kč

ČSN EN 13255 +A1/změna Z2 (806155) - říjen 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 207 (832451) - říjen 2017 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - říjen 2017

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - říjen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16955 (910218) - říjen 2017

Nábytkové kování - Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16927 (940927) - říjen 2017

Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 958 (942008) - říjen 2017 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16716 (942021) - říjen 2017

Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - říjen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč