ČSN EN ISO 6887-2 (560102) Zrušená norma

Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies rules for the preparation of meat and meat product samples and their suspension for microbiological examination when the samples require different preparation from the methods described in ISO 6887-1. ISO 6887-1 defines the general rules for the preparation of the initial suspension and dilutions for microbiological examination.
This document excludes preparation of samples for both enumeration and detection test methods where preparation details are specified in the relevant International Standards.
This document is applicable to the following fresh, raw and processed meats, poultry and game and their products:
- refrigerated or frozen;
- cured or fermented;
- minced or comminuted;
- meat preparations;
- mechanically separated meat;
- cooked meats;
- dried and smoked meats at various degrees of dehydration;
- concentrated meat extracts;
- excision and swab samples from carcasses.
This document excludes the sampling of carcasses (see ISO 17604) and preparation of samples from the primary production stage (see ISO 6887-6).

Označení ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Katalogové číslo 502816
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135028160
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6887-2 (560102) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě