ČSN EN 10222-3 (420290) Zrušená norma

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the technical delivery conditions of forgings for pressure purposes, made of nickel steels, for use at low temperatures.
NOTE: Once this standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/68/EU are satisfied, needs to be done. The series EN 10222-1 to EN 10222-5 is structured so that the data related to different materials is in the part allocated for that material. The presumption of conformity to the Essential Safety Requirements of Directive 2014/68/EU depends on both the text in part 1 and the data in part 2, 3, 4 or 5.
General information on technical delivery conditions is given in EN 10021.

Označení ČSN EN 10222-3 (420290)
Katalogové číslo 502906
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135029068
Norma byla zrušena k 1. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN 10222-3 (420290)
Tato norma nahradila ČSN EN 10222-3 (420292) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10222-1 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

ČSN EN 10222-2 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

ČSN EN 10222-4 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

ČSN EN 10222-5 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli