ČSN EN 1366-1 (730857) Zrušená norma

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti svislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí včetně takových krytů revizních otvorů, které jsou nedílnou součástí zkoušeného potrubí. Zkouška hodnotí chování potrubí vystaveného požáru z vnějšku (potrubí A) a požáru zevnitř potrubí (potrubí B). Tato norma se užívá ve spojení s EN 1363-1.
Obecný návod a základní informace jsou uvedeny v příloze A.
Tato evropská norma neplatí pro:
a) potrubí, jejichž požární odolnost závisí na požární odolnosti podhledu nebo stěny (kde potrubí prochází uzavřenými požárně odolnými šachtami nebo podhledy);
b) potrubí obsahující požární klapky v místech, kde procházejí požárně dělicími konstrukcemi;
c) jedno-, dvou- nebo třístranná potrubí;
d) upevnění závěsných zařízení (např. kotvy) ke stropům nebo stěnám.

Označení ČSN EN 1366-1 (730857)
Katalogové číslo 503454
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135034543
Norma byla zrušena k 1. 1. 2021
a nahrazena ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-1 (730857) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku