ČSN EN 10222-2 (420290) Zrušená norma

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of this European Standard specifies the technical delivery conditions for forgings for pressure purposes, made of ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties. Chemical composition and mechanical properties are specified.
NOTE: Once this standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/68/EU are satisfied, needs to be done. The series EN 10222-1 to EN 10222-5 is structured so that the data related to different materials is in the part allocated for that material. The presumption of conformity to the Essential Safety Requirements of Directive 2014/68/EU depends on both the text in part 1 and the data in part 2, 3, 4 or 5.
General information on technical delivery condition is given in EN 10021.

Označení ČSN EN 10222-2 (420290)
Katalogové číslo 502907
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135029075
Norma byla zrušena k 1. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN 10222-2 (420290)
Tato norma nahradila ČSN EN 10222-2 (420291) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10222-1 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

ČSN EN 10222-3 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10222-4 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

ČSN EN 10222-5 (420290)
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli