ČSN EN 378-1 (140647) Aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje doporučení pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a znovu využívání chladiv.
Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla.
Tato část EN 378 specifikuje klasifikační a výběrová kritéria aplikovatelná pro chladicí zařízení. Tato klasifikační a výběrová kritéria jsou používána v částech 2, 3 a 4.
Tato norma platí pro:
" stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí s výjimkou klimatizačních systémů pro vozidla, která jsou zahrnuta v normě pro zvláštní výrobky např.: ISO 13043;
" nepřímé chladicí a ohřívací systémy;
" umístění těchto chladicích zařízení;
" vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu.
Systémy, které používají jiná chladiva než ta, která jsou uvedena v příloze E této evropské normy, nejsou pokryta touto normou.
Příloha C specifikuje, jak stanovit množství chladiva, dovoleného pro daný prostor, a když je překročeno, vyžaduje další ochranná opatření pro snížení rizika.
Příloha E specifikuje kritéria bezpečnostního a environmentálního posuzování různých chladiv, používaných pro chlazení a klimatizaci.
Tato norma není aplikovatelná na chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem publikace této evropské normy s výjimkou rozšiřování nebo modifikací zařízení, které byly realizovány po publikování.
Tato norma je aplikovatelná na nová chladicí zařízení, rozšiřování nebo modifikace již existujících zařízení, a pro stávající stacionární zařízení, která jsou přesouvána a provozována na jiném místě.
Tato norma také platí pro případ konverze zařízení na jiný druh chladiva, a v tomto případě musí být docílena shoda s relevantními kapitolami v částech 1 až 4 této normy.
Řada výrobkových norem, která pojednává o bezpečnosti chladicích zařízení, má přednost před horizontálními a kmenovými normami, které se týkají stejného subjektu.

Označení ČSN EN 378-1 (140647)
Katalogové číslo 503039
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135030392
Tato norma nahradila ČSN EN 378-1 (140647) z června 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Další příbuzné normy

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4 +A1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace