ČSN EN 378-4 (140647) Zrušená norma

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

ČSN EN 378-4 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a opětné použití chladiv.
Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla.
Tato norma platí pro:
a) stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí včetně tepelných čerpadel;
b) nepřímé chladicí a ohřívací systémy;
c) umístění chladicích zařízení;
d) vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu.
Tato norma neplatí na "klimatizátory pro motorová vozidla", které jsou konstruovány dle výrobkové normy jako je ISO 13043.
Zařízení, které používají jiná chladiva než ta, která jsou uvedena v EN 378-1:2016, příloha E, nejsou zahrnuta do této normy, pokud nejsou označena bezpečnostní třídou dle ISO 817.
Tato norma neplatí pro skladované zboží.
Tato norma není aplikovatelná na chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem uveřejnění této evropské normy, s výjimkou rozšiřování nebo modifikací zařízení, které byly realizovány po uveřejnění normy.
Tato norma je aplikovatelná na nová chladicí zařízení, rozšiřování nebo modifikace již existujících zařízení, a pro stávající stacionární zařízení, která jsou přemísťována a provozována na jiném místě.
Tato norma také platí pro případ konverze zařízení na jiný druh chladiva, a v tomto případě musí být docílena shoda s relevantními odstavci v částech 1 až 4 této normy.
Tato část 4 evropské normy specifikuje požadavky pro bezpečnostní a environmentální aspekty ve vztahu k provozu, údržbě a opravám chladicích zařízení, a ve vztahu k rekuperaci, opětnému použití a likvidaci všech typů chladiv, chladivového oleje, teplonosné tekutiny, chladicího zařízení a jeho části.
Tyto požadavky jsou určeny k minimalizaci rizik zranění osob a poškození majetku a prostředí, vyplývajících z nesprávné manipulace s chladivy, nebo ze znečišťujících látek, jejichž následkem je porucha chladicího zařízení a následná emise chladiva.
Články 4, 5.1.1 až 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 a 6.6 této evropské normy nejsou aplikovatelné pro kompaktní zařízení s napájecí šňůrou, vyrobené v továrně jako hermeticky těsné, v souladu se souborem EN 60335.

Označení ČSN EN 378-4 (140647)
Katalogové číslo 503036
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135030361
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 378-4 +A1 (140647)
Tato norma nahradila ČSN EN 378-4 (140647) z června 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

Další příbuzné normy

ČSN EN 378-1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4 +A1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace