Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
501409 ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
770 Kč vč. DPH
501840 ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání
Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502376 ČSN EN 61703/změna Z1 (010607) - květen 2017
Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
Změna bude zrušena k 16. září 2019
32 Kč vč. DPH
502408 ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky
340 Kč vč. DPH
501841 ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017
Fotokatalýza - Terminologický slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502135 ČSN EN 61360-6 (013720) - květen 2017
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
501842 ČSN EN ISO 18391 (014111) - květen 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502363 TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES
190 Kč vč. DPH
502364 ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - květen 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy
340 Kč vč. DPH
502393 ČSN EN ISO 7010/změna A6 (018012) - květen 2017
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
190 Kč vč. DPH
501838 ČSN EN 16984 (026060) - květen 2017
Talířové pružiny - Výpočty
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. březnu 2018 (zobrazit náhrady)
230 Kč vč. DPH
501839 ČSN EN 16983 (026063) - květen 2017
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. březnu 2018 (zobrazit náhrady)
340 Kč vč. DPH
501837 ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017
Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501836 ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - květen 2017 aktuální vydání
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501835 ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502307 ČSN EN 13480-4/změna A2 (130020) - květen 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Změna bude zrušena k 1. březnu 2018
125 Kč vč. DPH
501870 ČSN EN 13480-4/změna A3 (130020) - květen 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 1. březnu 2018
125 Kč vč. DPH
502014 ČSN EN 13480-8/změna A2 (130020) - květen 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Změna bude zrušena k 1. březnu 2018
190 Kč vč. DPH
502013 ČSN EN ISO 4126-1/změna A1 (134310) - květen 2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
125 Kč vč. DPH
502011 ČSN EN ISO 4126-5/změna A1 (134310) - květen 2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
125 Kč vč. DPH
502012 ČSN EN ISO 4126-7/změna A1 (134310) - květen 2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje
125 Kč vč. DPH
501829 ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501828 ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502352 ČSN EN 62424 ed. 2 (180415) - květen 2017 aktuální vydání
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
502353 ČSN EN 62424/změna Z1 (180415) - květen 2017
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
Změna bude zrušena k 19. srpnu 2019
32 Kč vč. DPH
502052 ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002) - květen 2017 aktuální vydání
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
502053 ČSN EN 62264-5/změna Z1 (182002) - květen 2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 25. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
501826 ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání
Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501827 ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání
Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501825 ČSN EN ISO 4230 (223214) - květen 2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové kuželové závity série R
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501821 ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - květen 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501823 ČSN EN 16836-1 (258512) - květen 2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501824 ČSN EN 16836-2 (258512) - květen 2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501822 ČSN EN 16836-3 (258512) - květen 2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501816 ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - květen 2017 aktuální vydání
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501819 ČSN EN 16796-1 (268816) - květen 2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501820 ČSN EN 16796-2 (268816) - květen 2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501817 ČSN EN 16796-3 (268816) - květen 2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501815 ČSN EN 12642 (269376) - květen 2017 aktuální vydání
Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501810 ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
2 550 Kč vč. DPH
501811 ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
501812 ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
501813 ČSN EN 14198 (284021) - květen 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501808 ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017
Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502410 ČSN EN 711 (322305) - květen 2017 aktuální vydání
Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy
230 Kč vč. DPH
502406 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Oprava 1 (332000) - květen 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
20 Kč vč. DPH
502389 ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
440 Kč vč. DPH
502390 ČSN EN 60079-29-1/změna Z1 (332320) - květen 2017
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502302 ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502344 ČSN EN 61400-12-2/Oprava 1 (333160) - květen 2017
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly
20 Kč vč. DPH
502367 ČSN EN 50533/změna A1 (333509) - květen 2017
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku
125 Kč vč. DPH
501850 ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém
550 Kč vč. DPH
502366 ČSN CLC/TS 50238-2/Oprava 1 (333592) - květen 2017
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody
20 Kč vč. DPH
502351 ČSN EN 62325-451-2/Oprava 1 (335000) - květen 2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
20 Kč vč. DPH
501939 ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A3 (341520) - květen 2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
125 Kč vč. DPH
502369 ČSN EN 62621/změna A1 (341536) - květen 2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení
125 Kč vč. DPH
502370 ČSN EN 62625-1/Oprava 1 (342671) - květen 2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému
20 Kč vč. DPH
502378 ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura
590 Kč vč. DPH
502293 ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
570 Kč vč. DPH
502356 ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710) - květen 2017 aktuální vydání
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
570 Kč vč. DPH
501419 ČSN 34 7605 ed. 2/změna Z1 (347605) - květen 2017
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 27. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501418 ČSN 34 7605 ed. 3 (347605) - květen 2017
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 072 Kč vč. DPH
502065 ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502063 ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502192 ČSN EN 50598-2/změna A1 (351730) - květen 2017
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
125 Kč vč. DPH
501805 ČSN EN 61169-58 (353811) - květen 2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502399 ČSN EN 62056-4-7 (356131) - květen 2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502400 ČSN EN 62056-47/změna Z1 (356131) - květen 2017
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502064 ČSN EN 62056-7-5 (356131) - květen 2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501804 ČSN EN 61010-2-012 (356502) - květen 2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502346 ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky
340 Kč vč. DPH
502391 ČSN EN 50052 +A2/změna Z1 (357176) - květen 2017
Kryty ze slitin hliníku na odlitky pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
Změna bude zrušena k 12. září 2019
32 Kč vč. DPH
501596 ČSN EN 62317-12 (358475) - květen 2017
Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502372 ČSN EN 60598-1 ed. 6/Oprava 1 (360600) - květen 2017
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
20 Kč vč. DPH
502373 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/Oprava 1 (360600) - květen 2017
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
20 Kč vč. DPH
502368 ČSN EN 50405 ed. 2/změna A1 (362316) - květen 2017
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
502326 ČSN EN 62660-3 (364328) - květen 2017
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky
340 Kč vč. DPH
502070 ČSN EN 62788-1-5 (364660) - květen 2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501871 ČSN EN 60601-2-10 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů
125 Kč vč. DPH
501872 ČSN EN 60601-2-19/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů
190 Kč vč. DPH
501874 ČSN EN 60601-2-20 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů
190 Kč vč. DPH
501875 ČSN EN 60601-2-21 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů
125 Kč vč. DPH
501877 ČSN EN 60601-2-50 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů
125 Kč vč. DPH
501876 ČSN EN 80601-2-35/změna A1 (364801) - květen 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
125 Kč vč. DPH
502343 ČSN EN 62226-3-1/změna A1 (367910) - květen 2017
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501452 ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - květen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník
350 Kč vč. DPH
501663 ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - květen 2017
Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura
570 Kč vč. DPH
501843 ČSN EN ISO 6978-2/Oprava 1 (385580) - květen 2017
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
502388 ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech
550 Kč vč. DPH
502073 ČSN EN ISO 16852 (389671) - květen 2017
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 1. březnu 2018 (zobrazit náhrady)
570 Kč vč. DPH
502396 ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - květen 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky
340 Kč vč. DPH
502332 ČSN EN 485-2 (424081) - květen 2017 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti
590 Kč vč. DPH
501800 ČSN EN 599-2 (490672) - květen 2017 aktuální vydání
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501799 ČSN EN 233 (503403) - květen 2017 aktuální vydání
Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501798 ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501797 ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501795 ČSN EN 15701 (643060) - květen 2017 aktuální vydání
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501796 ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - květen 2017
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502361 ČSN ISO 18489/Oprava 1 (646482) - květen 2017
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)
20 Kč vč. DPH
502359 ČSN EN 12945 +A1 (654845) - květen 2017 aktuální vydání
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody
230 Kč vč. DPH
501794 ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502392 ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017
Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu
230 Kč vč. DPH
502360 ČSN EN ISO 2719/Oprava 1 (656064) - květen 2017
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
20 Kč vč. DPH
501793 ČSN EN ISO 17268 (656521) - květen 2017
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502381 ČSN EN 16942 (656565) - květen 2017
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele
340 Kč vč. DPH
502402 ČSN EN 15947-1/Oprava 1 (668300) - květen 2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie
20 Kč vč. DPH
502403 ČSN EN 15947-3/Oprava 1 (668300) - květen 2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování
20 Kč vč. DPH
502404 ČSN EN 15947-4/Oprava 1 (668300) - květen 2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení
20 Kč vč. DPH
502405 ČSN EN 15947-5/Oprava 1 (668300) - květen 2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
20 Kč vč. DPH
501879 ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - květen 2017
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
502385 ČSN EN 998-1 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Změna bude zrušena k 31. srpnu 2018
32 Kč vč. DPH
502379 ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
340 Kč vč. DPH
502384 ČSN EN 998-2 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
Změna bude zrušena k 31. srpnu 2018
32 Kč vč. DPH
502380 ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
340 Kč vč. DPH
502362 ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
125 Kč vč. DPH
502340 ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
550 Kč vč. DPH
502355 ČSN ISO 12006-2 (730101) - květen 2017 aktuální vydání
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci
350 Kč vč. DPH
502354 ČSN ISO 16757-1 (730112) - květen 2017
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
550 Kč vč. DPH
502328 ČSN EN 1766 ed. 2 (732116) - květen 2017 aktuální vydání
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502333 ČSN EN 1766/změna Z1 (732116) - květen 2017
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502350 ČSN EN 206 +A1 (732403) - květen 2017 aktuální vydání
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
770 Kč vč. DPH
501786 ČSN EN 16704-2-1 (736395) - květen 2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro kolejové varovné systémy (TWS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501785 ČSN EN 16704-2-2 (736395) - květen 2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501787 ČSN EN 16704-3 (736395) - květen 2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502377 TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí
440 Kč vč. DPH
502329 ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
340 Kč vč. DPH
502330 ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
340 Kč vč. DPH
502357 ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
340 Kč vč. DPH
502358 ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
340 Kč vč. DPH
502313 ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - květen 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
340 Kč vč. DPH
502314 ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - květen 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky
340 Kč vč. DPH
502315 ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - květen 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.18t


382 Kč vč. DPH
502316 ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - květen 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky
570 Kč vč. DPH
501782 ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501779 ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502375 ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky
350 Kč vč. DPH
501778 ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502374 ČSN EN ISO 21535/změna A1 (852950) - květen 2017
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů
125 Kč vč. DPH
501777 ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - květen 2017 aktuální vydání
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502110 ČSN ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (875015) - květen 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502347 ČSN ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (875089) - květen 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502349 ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 (875089) - květen 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501763 ČSN ETSI EN 301 166 V2.1.1 (875095) - květen 2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501564 ČSN ETSI EN 303 039 V2.1.2 (875167) - květen 2017
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501765 ČSN ETSI EN 300 700 V2.1.1 (875501) - květen 2017
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501764 ČSN ETSI EN 300 487 V2.1.2 (876020) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501766 ČSN ETSI EN 301 426 V2.1.2 (876030) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501767 ČSN ETSI EN 301 444 V2.1.2 (876037) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501769 ČSN ETSI EN 301 681 V2.1.2 (876040) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501768 ČSN ETSI EN 301 473 V2.1.2 (876042) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501561 ČSN ETSI EN 303 978 V2.1.2 (876053) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501560 ČSN ETSI EN 303 979 V2.1.2 (876054) - květen 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501760 ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - květen 2017
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501761 ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - květen 2017
Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501759 ČSN EN 16873 (961526) - květen 2017
Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH