ČSN (normy i změny) z května 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

770 Kč

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61703/změna Z1 (010607) - květen 2017

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Změna byla zrušena k 16. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017

Fotokatalýza - Terminologický slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61360-6 (013720) - květen 2017

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A6 (018012) - květen 2017

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017

Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-4/změna A2 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-4/změna A3 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-8/změna A2 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4126-1/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

125 Kč

ČSN EN ISO 4126-5/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

125 Kč

ČSN EN ISO 4126-7/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje

125 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62424 ed. 2 (180415) - květen 2017 aktuální vydání

Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62424/změna Z1 (180415) - květen 2017

Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002) - květen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62264-5/změna Z1 (182002) - květen 2017

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN ISO 4230 (223214) - květen 2017

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové kuželové závity série R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16836-1 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16836-2 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16836-3 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - květen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - květen 2017 aktuální vydání

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 980 Kč

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 711 (322305) - květen 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Oprava 1 (332000) - květen 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

20 Kč

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

440 Kč

ČSN EN 60079-29-1/změna Z1 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61400-12-2/Oprava 1 (333160) - květen 2017

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

20 Kč

ČSN EN 50533/změna A1 (333509) - květen 2017

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

125 Kč

ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém

550 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2/Oprava 1 (333592) - květen 2017

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

20 Kč

ČSN EN 62325-451-2/Oprava 1 (335000) - květen 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A3 (341520) - květen 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

125 Kč

ČSN EN 62621/změna A1 (341536) - květen 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

125 Kč

ČSN EN 62625-1/Oprava 1 (342671) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

20 Kč

ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.18t

655 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

570 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710) - květen 2017

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN 34 7605 ed. 2/změna Z1 (347605) - květen 2017

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 27. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7605 ed. 3 (347605) - květen 2017

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 50598-2/změna A1 (351730) - květen 2017

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-58 (353811) - květen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62056-4-7 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62056-47/změna Z1 (356131) - květen 2017

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - květen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

340 Kč

ČSN EN 50052 +A2/změna Z1 (357176) - květen 2017

Kryty ze slitin hliníku na odlitky pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna byla zrušena k 12. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-12 (358475) - květen 2017

Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 6/Oprava 1 (360600) - květen 2017

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/Oprava 1 (360600) - květen 2017

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

20 Kč

ČSN EN 50405 ed. 2/změna A1 (362316) - květen 2017

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 62660-3 (364328) - květen 2017

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 62788-1-5 (364660) - květen 2017

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

125 Kč

ČSN EN 60601-2-19/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

190 Kč

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

190 Kč

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

125 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

125 Kč

ČSN EN 80601-2-35/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

125 Kč

ČSN EN 62226-3-1/změna A1 (367910) - květen 2017

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - květen 2017

Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura

570 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6978-2/Oprava 1 (385580) - květen 2017

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

675 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - květen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 233 (503403) - květen 2017 aktuální vydání

Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - květen 2017

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 18489/Oprava 1 (646482) - květen 2017

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12945 +A1 (654845) - květen 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody

230 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017

Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu

230 Kč

ČSN EN ISO 2719/Oprava 1 (656064) - květen 2017

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

20 Kč

ČSN EN 16942 (656565) - květen 2017

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15947-1/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

20 Kč

ČSN EN 15947-3/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

20 Kč

ČSN EN 15947-4/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 15947-5/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - květen 2017

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 998-1 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

340 Kč

ČSN EN 998-2 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

340 Kč

ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12006-2 (730101) - květen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

415 Kč

ČSN EN ISO 16757-1 (730112) - květen 2017

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

615 Kč

ČSN EN 1766 ed. 2 (732116) - květen 2017 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1766/změna Z1 (732116) - květen 2017

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

340 Kč

ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný

340 Kč

ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

340 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup

340 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

340 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

382 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky

570 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21535/změna A1 (852950) - květen 2017

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů

125 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - květen 2017 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (875015) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (875089) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 (875089) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 166 V2.1.1 (875095) - květen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 039 V2.1.2 (875167) - květen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 700 V2.1.1 (875501) - květen 2017

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 487 V2.1.2 (876020) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 426 V2.1.2 (876030) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 444 V2.1.2 (876037) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 681 V2.1.2 (876040) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 473 V2.1.2 (876042) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 978 V2.1.2 (876053) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 979 V2.1.2 (876054) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - květen 2017

Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - květen 2017

Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16873 (961526) - květen 2017

Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč