Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
501409

ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

770 Kč vč. DPH
501840

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
502376

ČSN EN 61703/změna Z1 (010607) - květen 2017

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Změna byla zrušena k 16. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502408

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

340 Kč vč. DPH
501841

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017

Fotokatalýza - Terminologický slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502135

ČSN EN 61360-6 (013720) - květen 2017

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
501842

ČSN EN ISO 18391 (014111) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502363

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč vč. DPH
502364

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy

340 Kč vč. DPH
502393

ČSN EN ISO 7010/změna A6 (018012) - květen 2017

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč vč. DPH
501837

ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017

Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501835

ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502307

ČSN EN 13480-4/změna A2 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501870

ČSN EN 13480-4/změna A3 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502014

ČSN EN 13480-8/změna A2 (130020) - květen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502013

ČSN EN ISO 4126-1/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

125 Kč vč. DPH
502011

ČSN EN ISO 4126-5/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

125 Kč vč. DPH
502012

ČSN EN ISO 4126-7/změna A1 (134310) - květen 2017

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje

125 Kč vč. DPH
501829

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501828

ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502352

ČSN EN 62424 ed. 2 (180415) - květen 2017 aktuální vydání

Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
502353

ČSN EN 62424/změna Z1 (180415) - květen 2017

Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502052

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002) - květen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
502053

ČSN EN 62264-5/změna Z1 (182002) - květen 2017

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501826

ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501827

ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501825

ČSN EN ISO 4230 (223214) - květen 2017

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové kuželové závity série R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501821

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501823

ČSN EN 16836-1 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501824

ČSN EN 16836-2 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
501822

ČSN EN 16836-3 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501816

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - květen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501819

ČSN EN 16796-1 (268816) - květen 2017

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501820

ČSN EN 16796-2 (268816) - květen 2017

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501817

ČSN EN 16796-3 (268816) - květen 2017

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
501815

ČSN EN 12642 (269376) - květen 2017 aktuální vydání

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501810

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 980 Kč vč. DPH
501811

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč vč. DPH
501812

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
501808

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502410

ČSN EN 711 (322305) - květen 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy

230 Kč vč. DPH
502406

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Oprava 1 (332000) - květen 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

20 Kč vč. DPH
502389

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

440 Kč vč. DPH
502390

ČSN EN 60079-29-1/změna Z1 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502302

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
502344

ČSN EN 61400-12-2/Oprava 1 (333160) - květen 2017

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

20 Kč vč. DPH
502367

ČSN EN 50533/změna A1 (333509) - květen 2017

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

125 Kč vč. DPH
501850

ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém

550 Kč vč. DPH
502366

ČSN CLC/TS 50238-2/Oprava 1 (333592) - květen 2017

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

20 Kč vč. DPH
502351

ČSN EN 62325-451-2/Oprava 1 (335000) - květen 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

20 Kč vč. DPH
501939

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A3 (341520) - květen 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

125 Kč vč. DPH
502369

ČSN EN 62621/změna A1 (341536) - květen 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

125 Kč vč. DPH
502370

ČSN EN 62625-1/Oprava 1 (342671) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

20 Kč vč. DPH
502378

ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.18t


655 Kč vč. DPH
502293

ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

570 Kč vč. DPH
502356

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710) - květen 2017

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t


Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
501419

ČSN 34 7605 ed. 2/změna Z1 (347605) - květen 2017

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 27. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501418

ČSN 34 7605 ed. 3 (347605) - květen 2017

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč vč. DPH
502065

ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
502063

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
502192

ČSN EN 50598-2/změna A1 (351730) - květen 2017

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020.

125 Kč vč. DPH
501805

ČSN EN 61169-58 (353811) - květen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
502399

ČSN EN 62056-4-7 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
502400

ČSN EN 62056-47/změna Z1 (356131) - květen 2017

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502064

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501804

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - květen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
502346

ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

340 Kč vč. DPH
502391

ČSN EN 50052 +A2/změna Z1 (357176) - květen 2017

Kryty ze slitin hliníku na odlitky pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna byla zrušena k 12. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501596

ČSN EN 62317-12 (358475) - květen 2017

Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502372

ČSN EN 60598-1 ed. 6/Oprava 1 (360600) - květen 2017

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

20 Kč vč. DPH
502373

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/Oprava 1 (360600) - květen 2017

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

20 Kč vč. DPH
502368

ČSN EN 50405 ed. 2/změna A1 (362316) - květen 2017

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
502326

ČSN EN 62660-3 (364328) - květen 2017

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

340 Kč vč. DPH
502070

ČSN EN 62788-1-5 (364660) - květen 2017

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč vč. DPH
501871

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

125 Kč vč. DPH
501872

ČSN EN 60601-2-19/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

190 Kč vč. DPH
501874

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

190 Kč vč. DPH
501875

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

125 Kč vč. DPH
501877

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

125 Kč vč. DPH
501876

ČSN EN 80601-2-35/změna A1 (364801) - květen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

125 Kč vč. DPH
502343

ČSN EN 62226-3-1/změna A1 (367910) - květen 2017

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
501452

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - květen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč vč. DPH
501663

ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - květen 2017

Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura

570 Kč vč. DPH
501843

ČSN EN ISO 6978-2/Oprava 1 (385580) - květen 2017

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
502388

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t


675 Kč vč. DPH
502396

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - květen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky

340 Kč vč. DPH
501799

ČSN EN 233 (503403) - květen 2017 aktuální vydání

Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501798

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501797

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501795

ČSN EN 15701 (643060) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501796

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - květen 2017

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502361

ČSN ISO 18489/Oprava 1 (646482) - květen 2017

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)

20 Kč vč. DPH
502359

ČSN EN 12945 +A1 (654845) - květen 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody

230 Kč vč. DPH
501794

ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502392

ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017

Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu

230 Kč vč. DPH
502360

ČSN EN ISO 2719/Oprava 1 (656064) - květen 2017

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

20 Kč vč. DPH
501793

ČSN EN ISO 17268 (656521) - květen 2017

Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502381

ČSN EN 16942 (656565) - květen 2017

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

340 Kč vč. DPH
502402

ČSN EN 15947-1/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

20 Kč vč. DPH
502403

ČSN EN 15947-3/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

20 Kč vč. DPH
502404

ČSN EN 15947-4/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

20 Kč vč. DPH
502405

ČSN EN 15947-5/Oprava 1 (668300) - květen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

20 Kč vč. DPH
501879

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - květen 2017

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502385

ČSN EN 998-1 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502379

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

340 Kč vč. DPH
502384

ČSN EN 998-2 ed. 2/změna Z1 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502380

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

340 Kč vč. DPH
502362

ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

125 Kč vč. DPH
502340

ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


570 Kč vč. DPH
502355

ČSN ISO 12006-2 (730101) - květen 2017 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci

350 Kč vč. DPH
502354

ČSN EN ISO 16757-1 (730112) - květen 2017

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t


615 Kč vč. DPH
502328

ČSN EN 1766 ed. 2 (732116) - květen 2017 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502333

ČSN EN 1766/změna Z1 (732116) - květen 2017

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502377

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč vč. DPH
502329

ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

340 Kč vč. DPH
502330

ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný

340 Kč vč. DPH
502357

ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

340 Kč vč. DPH
502358

ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití

340 Kč vč. DPH
502313

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup

340 Kč vč. DPH
502314

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

340 Kč vč. DPH
502315

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


382 Kč vč. DPH
502316

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky

570 Kč vč. DPH
501782

ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501779

ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502375

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč vč. DPH
501778

ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502374

ČSN EN ISO 21535/změna A1 (852950) - květen 2017

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů

125 Kč vč. DPH
501777

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - květen 2017 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502110

ČSN ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (875015) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502347

ČSN ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (875089) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502349

ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 (875089) - květen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501763

ČSN ETSI EN 301 166 V2.1.1 (875095) - květen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501564

ČSN ETSI EN 303 039 V2.1.2 (875167) - květen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501765

ČSN ETSI EN 300 700 V2.1.1 (875501) - květen 2017

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
501764

ČSN ETSI EN 300 487 V2.1.2 (876020) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501766

ČSN ETSI EN 301 426 V2.1.2 (876030) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501767

ČSN ETSI EN 301 444 V2.1.2 (876037) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501769

ČSN ETSI EN 301 681 V2.1.2 (876040) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501768

ČSN ETSI EN 301 473 V2.1.2 (876042) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
501561

ČSN ETSI EN 303 978 V2.1.2 (876053) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501560

ČSN ETSI EN 303 979 V2.1.2 (876054) - květen 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501760

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - květen 2017

Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč vč. DPH
501761

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - květen 2017

Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501759

ČSN EN 16873 (961526) - květen 2017

Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH