ČSN EN ISO 16757-1 (730112)

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 615 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Primárním účelem této mezinárodní normy je poskytnout datové struktury pro elektronické katalogy výrobků za účelem automatického přenosu dat o výrobcích technických zařízeních budov do modelů softwarových aplikací pro technická zařízení budov. Součástí je metamodelNP1) pro specifikaci tříd výrobků a jejich vlastností a metamodel pro výrobková data, k jejichž výměně dochází v katalozích výrobků. Výrobková data se musí řídit specifikacemi pro příslušné skupiny výrobků.
Soubor těchto norem je rozdělen do dvou oblastí:
- základní pojmy jako pojmové modely, jazyky, geometrické reprezentace a schémata XML pro výměnu dat jsou uvedeny v pojmových částech tohoto souboru norem (části s jednočíselným označením),
- obsahové části tohoto souboru mezinárodních norem při použití těchto zdrojů definují pro různé skupiny výrobků technických zařízení budov konkrétní modely pro popis a výměnu výrobků.
Základní pojmy uvedené v tomto souboru mezinárodních norem zahrnují:
- zdroje pro specifikaci výběrových vlastností a strom výběrových vlastností řídící proces výběru vedoucí k identifikaci vhodné varianty výrobku z parametrického elektronického katalogu;
- zdroje pro specifikaci závislých vlastností a jejich výpočetních funkcí k výpočtu jejich vlastností v závislosti na parametrech instalace;
- zdroje pro specifikaci skladebných vztahů mezi výrobky, které mohou být využity k modelování struktur, jako jsou výkazy materiálů nebo vztahy k příslušenství;
- zdroje pro parametrickou konstruktivní geometrii těles (CSG) založenou na geometrické reprezentaci obsahující specifické geometrické prvky CSG typické pro výrobky technických zařízení budov.
Tato část ISO 16757 specifikuje:
- základní pojmy,
- generický model specifikující dostupné modelovací prvky a jejich vztahy a
- rámec pro specifikaci obsahových částí tohoto souboru norem prostřednictvím popisu prvků, které mají být těmito částmi řešeny.
Předmětem této části ISO 16757 není:
- detailní popis použitých primitivních geometrických tvarů;
POZNÁMKA: Geometrie je popsána v ISO 16757-2.
- specifikaci skriptovacího jazyka používaného k výměně algoritmů pro výpočet hodnot závislých a vypočítatelných vlastností;
POZNÁMKA: Skriptovací jazyk je popsán v ISO 16757-3.
- specifikaci schématu XML specifikujícího datové struktury pro výměnu katalogů;
POZNÁMKA: Schéma XML je popsáno v ISO 16757-5.
- popis vztahů ke standardům z oblasti působnosti organizace buildingSMART;
POZNÁMKA: Vztahy ke standardům z oblasti působnosti organizace buildingSMART jsou popsány v ISO 16757-4.
- definice modelů pro specifické skupiny výrobků.
POZNÁMKA 1: Definice modelů pro specifické skupiny výrobků jsou popsány v ISO 16757-10 a dalších, tj. obsahových částech ISO 16757.
POZNÁMKA 2: Všechny části jsou stále připravovány.

Označení ČSN EN ISO 16757-1 (730112)
Katalogové číslo 502354
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135023547
Změny a opravy Z1 11.19t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16757-2 (730112)
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie