ČSN (normy i změny) z října 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN EN ISO 22301/změna Z1 (012306) - říjen 2015

Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3406 (013406) - říjen 2015 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

145 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - říjen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18490 (015004) - říjen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

230 Kč

TNI POKYN ISO 80 (015246) - říjen 2015

Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)

590 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 11011 (109003) - říjen 2015

Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 9448-1 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 1: Tvary

125 Kč

ČSN ISO 9448-10 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 10: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 2

125 Kč

ČSN ISO 9448-11 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 11: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 2

125 Kč

ČSN ISO 9448-2 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 2: Tvar A, kluzná pouzdra, hladká, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-3 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 3: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-4 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 4: Tvar C, kluzná pouzdra s přírubou, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-5 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 5: Tvar D, pouzdra s přírubou pro valivá vedení, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-6 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 6: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-7 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-8 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 8: Tvar G, kluzná osazená pouzdra, typ 1

125 Kč

ČSN ISO 9448-9 (226030) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 9: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 2

125 Kč

ČSN ISO 11901-1 (226080) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 1: Obecné specifikace

230 Kč

ČSN ISO 11901-2 (226080) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství

230 Kč

ČSN ISO 11901-3 (226080) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 3: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a nízkou vestavnou výškou

230 Kč

ČSN ISO 11901-4 (226080) - říjen 2015

Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 4: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a stejnou vestavnou výškou

230 Kč

23 Nářadí

ČSN EN ISO 11148-10 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování

340 Kč

ČSN EN ISO 11148-11 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky

340 Kč

ČSN EN ISO 11148-12 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem

350 Kč

ČSN EN ISO 11148-7 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky

550 Kč

ČSN EN ISO 11148-8 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

350 Kč

ČSN EN ISO 11148-9 (239060) - říjen 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15429-3 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15429-4 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3545-006 (311813) - říjen 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 006: Kódování kolíků a připojení systémem montáže na pevné těleso (zásuvka) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-006 (311813) - říjen 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-007 (311813) - říjen 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4641-101 (311934) - říjen 2015

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 _m - Část 101: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5 _m s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61936-1/Oprava 2 (333201) - říjen 2015

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

20 Kč

ČSN EN 61936-1/Oprava 3 (333201) - říjen 2015

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

20 Kč

ČSN EN 50341-2-20 (333300) - říjen 2015

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 50132-5-1/změna Z1 (334592) - říjen 2015

Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50132-5-2/změna Z1 (334592) - říjen 2015

Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62676-1-2/Oprava 1 (334592) - říjen 2015

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos

20 Kč

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - říjen 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50156-1 ed. 2 (335003) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50156-1/změna Z1 (335003) - říjen 2015

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace

Změna byla zrušena k 26. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50618 (347113) - říjen 2015

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy

350 Kč

ČSN EN 60702-1/změna A1 (347471) - říjen 2015

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely

190 Kč

ČSN EN 60702-2/změna A1 (347471) - říjen 2015

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50598-3 (351730) - říjen 2015

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61811-1/změna Z1 (353412) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé hodnocené jakosti s nespecifikovanou dobou zpoždění - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-10/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 10: Dílčí specifikace - Relé pro průmyslové užití

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-11/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 11: Vzorová předmětová specifikace - Relé pro průmyslové užití

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-50/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 50: Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-51/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 51: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Nenormalizované typy a konstrukce

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-52/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 52: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 20 mm x 10 mm

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-53/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 53: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 14 mm x 9 mm

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-54/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 54: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 15 mm x 7,5 mm

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61811-55/změna Z1 (353425) - říjen 2015

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 55: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 11 mm x 7,5 mm (max.)

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-1 ed. 2/změna Z1 (354572) - říjen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-1 ed. 3 (354572) - říjen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

590 Kč

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730) - říjen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60127-3/změna Z1 (354730) - říjen 2015

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61577-3 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61577-4 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 4: Zařízení pro výrobu referenčních atmosfér obsahujících izotopy radonu a jejich produkty rozpadu (STAR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60831-1 ed. 2/Oprava 1 (358202) - říjen 2015

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

20 Kč

ČSN EN 60358-1/Oprava 1 (358222) - říjen 2015

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla

20 Kč

ČSN EN 60793-1-43 ed. 2 (359213) - říjen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření numerické apertury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-43/změna Z1 (359213) - říjen 2015

Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Numerická apertura

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62007-1 ed. 2/změna Z1 (359282) - říjen 2015

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

Změna byla zrušena k 4. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62007-1 ed. 3 (359282) - říjen 2015

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60809 ed. 2 (360180) - říjen 2015 aktuální vydání

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.18t, A2 8.18t, A3 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 460 Kč

ČSN EN 60809/změna Z1 (360180) - říjen 2015

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z42 (360340) - říjen 2015

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z40 (360340) - říjen 2015

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z41 (360340) - říjen 2015

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 62841-2-9 (361510) - říjen 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

250 Kč

ČSN EN 60745-2-9 ed. 2/změna Z1 (361551) - říjen 2015

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

Změna byla zrušena k 12. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342-2/změna A1 (364310) - říjen 2015

Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 19. srpnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 60904-2 ed. 2/změna Z1 (364604) - říjen 2015

Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky

Změna byla zrušena k 27. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-2 ed. 3 (364604) - říjen 2015

Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61730-1/změna A11 (364650) - říjen 2015

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

65 Kč

ČSN EN 60601-2-36/změna Z1 (364800) - říjen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsii

Změna byla zrušena k 22. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801) - říjen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi

340 Kč

ČSN EN 62320-1 ed. 2 (367853) - říjen 2015 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62320-1/změna Z1 (367853) - říjen 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 24. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60318-3 ed. 2 (368820) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60318-3/změna Z1 (368820) - říjen 2015

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii

Změna byla zrušena k 15. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-4 ed. 2/změna Z1 (368860) - říjen 2015

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy magnetických smyček pro účely sluchadel - Intenzita magnetického pole

Změna byla zrušena k 15. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860) - říjen 2015

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 62489-1/změna A1 (368883) - říjen 2015

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50574/Oprava 1 (369082) - říjen 2015

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

Změna byla zrušena k 29. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12007-3 (386413) - říjen 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

340 Kč

ČSN EN ISO 16903 (386610) - říjen 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6892-3 (420310) - říjen 2015

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 17945 (451217) - říjen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kovové materiály odolné sulfidovému napěťovému praskání v korozivním prostředí při rafinaci ropy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15948 (461089) - říjen 2015 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 16122-1 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-2 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-3 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-4 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 15467 (513085) - říjen 2015

Potravinářské stroje - Stroje na oddělování rybích hlav a filetování - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 15180 (513090) - říjen 2015

Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 29842/změna Amd. 1 (560694) - říjen 2015

Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku

65 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 1817 (621510) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 854 (635405) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 853 (635430) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 856 (635431) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

ČSN EN 857 (635432) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - říjen 2015 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 472 (640001) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.16t, A1 8.19t

2 240 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 899-1/změna A1 (640621) - říjen 2015

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 899-2/změna A1 (640621) - říjen 2015

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

65 Kč

ČSN EN ISO 3458 (643115) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6259-1 (643117) - říjen 2015 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13894-1 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13894-2 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3679 (656018) - říjen 2015 aktuální vydání

Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

350 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - říjen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16615 (665227) - říjen 2015

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-4 (690004) - říjen 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16474 (691730) - říjen 2015

Stroje na zpracování plastů a pryže - Stroje na vulkanizaci pneumatik - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 13445-3/změna A1 (695245) - říjen 2015

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17628 (721013) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 459-1 ed. 2/změna Z1 (722201) - říjen 2015

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 31. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 459-1 ed. 3 (722201) - říjen 2015

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

440 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - říjen 2015 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015

Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

350 Kč

ČSN EN 12730 (727647) - říjen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12390-11 (731302) - říjen 2015

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13108-1/změna Z1 (736140) - říjen 2015

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177) - říjen 2015

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13286-54 (736185) - říjen 2015

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 54: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti mrazu - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování směsí stmelených hydraulickými pojivy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 73 7033 (737033) - říjen 2015

Proměnné dopravní značky

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14369 (755719) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 75 6760/změna Z1 (756760) - říjen 2015

Vnitřní kanalizace

65 Kč

ČSN 75 7627 (757627) - říjen 2015

Kvalita vod - Stanovení olova 210

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - říjen 2015 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 18103 (803020) - říjen 2015

Označování tkanin z velmi jemné vlny - Požadavky na definici kódu Super S

230 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - říjen 2015 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16653 (804645) - říjen 2015

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

315 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 469 (832800) - říjen 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.15t, A1 10.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 469/Oprava 1 (832800) - říjen 2015

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 469/změna A1 (832800) - říjen 2015

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN P CEN/TS 1948-5 (834745) - říjen 2015

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1865-2 +A1 (842111) - říjen 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7494-2 (856050) - říjen 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 16512 (943461) - říjen 2015

Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16515 (961521) - říjen 2015

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč