1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50598-1 (351730) Zrušená norma

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 1: Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení se strojním pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)

ČSN EN 50598-1 Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 1: Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení se strojním pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem poskytuje obecnou metodiku pro normalizaci energetické účinnosti pro jakýkoliv rozšířený produkt včetně systému motoru tím, že používá metodické pokyny rozšířeného produktového přístupu (EPA). Tím se u poháněných zařízení s integrovanými systémy motorů umožňuje komisím pro produkt operovat s relativními výkonovými ztrátami integrovaného systému motoru (např. PDS) s cílem určit výpočtem aspekty energetické účinnosti systému pro rozšířený produkt. Má to být založeno na určených výpočetních modelech pro charakteristiky závislosti otáčky/zatížení, charakteristiky zatížení a relativní výkonové ztráty v příslušných provozních bodech závislosti momentu na otáčkách. Tato část souboru norem specifikuje metodiku určení ztrát rozšířeného produktu včetně systému motoru a jeho dílčích částí. Tento systém je vysvětlen na příkladu čerpadel. Tato část normy nespecifikuje požadavky na prohlášení o vlivu na životní prostředí.

Označení ČSN EN 50598-1 (351730)
Katalogové číslo 98497
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963984971
Změny a opravy Z1 12.17t
Norma byla zrušena k 7. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 61800-9-1 (351720)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50598-3 (351730)
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí