ČSN EN 50598-2 (351730) Zrušená norma

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů

ČSN EN 50598-2 Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje indikátory energetické účinnosti pro výkonovou elektroniku (např. kompletní moduly pohonů, CDM), systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů, přičemž vše je použito pro zařízení poháněné motorem v rozsahu výkonů od 0,12 kW do 1 000 kW. Specifikuje metodiku pro určení ztrát kompletního modulu pohonu (CDM), systému výkonového pohonu (PDS) a kompletního systému motoru. Definuje třídy IE a IES, jejich mezní hodnoty a poskytuje postupy pro klasifikaci celkových ztrát systému motoru. Kromě toho předkládá návrh metodiky pro charakterizaci nejlepšího řešení energetické účinnosti, které se má zavést. Konkrétní data pro výkonové ztráty RCDM, RM, RPDS a tříd IE/IES jsou uvedena pro nízkonapěťové (od 100 V do 1 000 V včetně), jednoosové systémy AC/AC výkonového pohonu s trojfázovými asynchronními motory. S převodovými motory je potřeba zacházet jako se standardními motory. Všechna poskytnutá referenční data jsou odvozena z PDS s asynchronními motory, ale platí pro všechny typy PDS s jinými druhy motorů. V tomto vydání dokumentu není třeba hodnotit vysokonapěťová zařízení. Tento soubor norem se nevztahuje na klasifikaci poháněných zařízení pomocí energetické účinnosti, ale poskytuje podklady pro hodnocení rozšířeného produktového přístupu.

Označení ČSN EN 50598-2 (351730)
Katalogové číslo 98498
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 118 stran formátu A4
EAN kód 8590963984988
Změny a opravy A1 5.17t, Z1 12.17t
Norma byla zrušena k 7. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 61800-9-2 (351720)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50598-3 (351730)
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí