ČSN EN 15180 (513090)

Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 15180 Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se dávkovačů potravin, jak jsou definovány v článcích 1.2.2 až 1.2.6 a zařízení k nim obvykle připojených, tj. čerpadla výrobku, zvedáky výrobku, dopravníky a dělicí mechanismy, když jsou používány podle určení a za podmínek nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem (viz kapitola 4).
Tato evropská norma řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události během přepravy montáže a instalace, uvedení do provozu, užívání a odstavení z provozu, jak je definováno v EN ISO 12100.
POZNÁMKA 1: Podle kapitoly, která odkazuje na "používání", to zahrnuje seřízení, učení/programování nebo změnu postupu, provoz, čištění, hledání chyb a údržbu.
POZNÁMKA 2: Ačkoliv je tato norma určena pro dávkovače potravin používané v potravinářském průmyslu, může být mnoho jejích požadavků použito také pro podobné stroje používané v dalších odvětvích průmyslu.
Tato evropská norma neplatí pro následující stroje:
- šnekové dávkovače potravin nebo šnekové plniče a vážkové plnicí stroje, pro tyto stroje jsou bezpečnostní požadavky obsaženy v EN 415-3;
- automatické děliče těsta, bezpečnostní požadavky pro tyto stroje jsou obsaženy v EN 12042;
- plnicí stroje na párky, bezpečnostní požadavky jsou obsaženy v EN 12463;
- mlecí stroje, bezpečnostní požadavky pro tyto stroje jsou obsaženy v EN 12331;
- dávkovače potravin, které jsou poháněny výhradně ruční silou.
Tento dokument neřeší nebezpečí týkající se používání dávkovačů potravin v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Tato evropská norma neplatí pro dávkovače potravin, které byly vyrobeny před datem vydání této publikace jako evropské normy.

Označení ČSN EN 15180 (513090)
Katalogové číslo 98553
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963985534
Dostupnost skladem (tisk na počkání)