ČSN (normy i změny) z července 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60300-3-15 (010690) - červenec 2010

Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

550 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - červenec 2010

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

475 Kč

ČSN ISO 5408 (014001) - červenec 2010

Závity - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 14819-2/Oprava 1 (018253) - červenec 2010

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1708-1 (050026) - červenec 2010 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

570 Kč

ČSN EN ISO 14341/Oprava 1 (055311) - červenec 2010

Svařovací materiály - Dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15270 (061231) - červenec 2010 aktuální vydání

Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 267/změna Z1 (075857) - červenec 2010

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-4 (131501) - červenec 2010

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES

230 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - červenec 2010 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 26906 (259360) - červenec 2010

Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-1 +A1/Oprava 1 (270105) - červenec 2010

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10263-1 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN ISO 10263-2 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru

230 Kč

ČSN ISO 10263-3 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému

125 Kč

ČSN ISO 10263-4 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost

230 Kč

ČSN ISO 10263-5 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla

230 Kč

ČSN ISO 10263-6 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání

125 Kč

ČSN EN 13035-4 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly

340 Kč

ČSN EN 13035-5 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

350 Kč

ČSN EN 13035-6 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15663/Oprava 1 (280360) - červenec 2010

Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2756 (311844) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-011 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 011: Žárovka, klasifikace 85 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-012 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 012: Žárovka, klasifikace 95 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-013 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 013: Žárovka, klasifikace 301 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-014 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 014: Žárovka, klasifikace 303 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-015 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 015: Žárovka, klasifikace 304 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-016 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 016: Žárovka, klasifikace 305 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-017 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 017: Žárovka, klasifikace 306 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-018 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 018: Žárovka, klasifikace 307 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-019 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 019: Žárovka, klasifikace 308 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-020 (311845) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 020: Žárovka, klasifikace 311 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4129/Oprava 1 (313128) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4130/Oprava 1 (313129) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4131/Oprava 1 (313130) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4161/Oprava 1 (313227) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 4125 (313595) - červenec 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50065-1/změna A1 (333435) - červenec 2010

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62267 (333532) - červenec 2010

Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565) - červenec 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

550 Kč

ČSN EN 50215/změna Z1 (341565) - červenec 2010

Drážní zařízení - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60216-5 ed. 2/Oprava 1 (346416) - červenec 2010

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-25 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50266-1/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 1: Zařízení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-1/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-1: Postupy - Kategorie A F/R

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-2/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-2: Postupy - Kategorie A

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-3/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-3: Postupy - Kategorie B

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-4/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - Kategorie C

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-5/změna Z1 (347113) - červenec 2010

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-5: Postupy - Kategorie D

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-2 ed. 2 (347308) - červenec 2010 aktuální vydání

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.16t, A2 4.20t

440 Kč

ČSN EN 60851-2/změna Z1 (347308) - červenec 2010

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000) - červenec 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

340 Kč

ČSN EN 60034-22/změna Z1 (350000) - červenec 2010

Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-2-4/změna A1 (354508) - červenec 2010

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

230 Kč

ČSN EN 60282-1 ed. 2/změna Z1 (354720) - červenec 2010

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60282-1 ed. 3 (354720) - červenec 2010

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.15t

820 Kč

ČSN EN 60644 ed. 2 (354722) - červenec 2010 aktuální vydání

Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60644/změna Z1 (354722) - červenec 2010

Pojistky vn pro motorové obvody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6 ed. 2 (358791) - červenec 2010 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60191-6/změna Z1 (358791) - červenec 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-2-20/změna Z1 (359223) - červenec 2010

Optické kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62150-4 (359277) - červenec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61547 ed. 2/Oprava 1 (360090) - červenec 2010

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

20 Kč

ČSN EN 61547 ed. 2/Oprava 2 (360090) - červenec 2010

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

20 Kč

ČSN EN 60335-2-102/změna A1 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

Změna byla zrušena k 22. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

125 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 3/změna Z1 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A11 3.14t, A2 2.20t

790 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

125 Kč

ČSN EN 60745-2-4/změna Z2 (361575) - červenec 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62106/změna Z1 (367050) - červenec 2010

Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-1 ed. 2/změna A1 (367253) - červenec 2010

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62110 (367923) - červenec 2010

Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60645-6 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

230 Kč

ČSN EN 60645-7 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty

190 Kč

ČSN EN 62040-3/změna A11 (369066) - červenec 2010

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 18. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50146/změna Z1 (370510) - červenec 2010

Kabelové vázací spony pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0139/změna Z1 (420139) - červenec 2010

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3907 (420883) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3908 (420884) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6540/změna Z1 (461016) - červenec 2010

Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech)

32 Kč

ČSN ISO 2171/změna Z1 (461019) - červenec 2010

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 709 +A4 (470619) - červenec 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

460 Kč

ČSN EN ISO 9261 (474053) - červenec 2010

Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 13023 +A1 (507030) - červenec 2010 aktuální vydání

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

550 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13288 +A1 (512510) - červenec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13591 +A1 (512540) - červenec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13390 +A1 (512560) - červenec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13389 +A1 (514041) - červenec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 15835 (560684) - červenec 2010

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 6610/změna Z1 (566610) - červenec 2010

Slad

65 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7540 (580185) - červenec 2010

Mletá paprika (Capsicum annuum L.) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1852-1/Oprava 1 (643168) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1401-1/Oprava 1 (643172) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Změna byla zrušena k 1. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily

230 Kč

ČSN EN 13245-2/Oprava 1 (643212) - červenec 2010

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

20 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15475 (654863) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení amonného dusíku

230 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2871-1 (681163) - červenec 2010 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 2871-2 (681163) - červenec 2010 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15191 (723415) - červenec 2010

Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1/změna Z2 (730036) - červenec 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

65 Kč

ČSN 73 0037/změna Z1 (730037) - červenec 2010

Zemní tlak na stavební konstrukce

32 Kč

ČSN EN 1993-1-8/Oprava 1 (731401) - červenec 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

48 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - červenec 2010 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

350 Kč

ČSN 73 6266/změna Z1 (736266) - červenec 2010

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 534 +A1 (747708) - červenec 2010 aktuální vydání

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 1

340 Kč

ČSN EN 15843 (757725) - červenec 2010

Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13457 +A1 (798006) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 2062 (800700) - červenec 2010 aktuální vydání

Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 166/Oprava 1 (832401) - červenec 2010

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

20 Kč

ČSN EN 208 (832452) - červenec 2010 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky k ochraně očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11161/změna A1 (833210) - červenec 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7396-1/změna A1 (852761) - červenec 2010

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16409/změna A1 (855267) - červenec 2010

Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7885 (856181) - červenec 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Sterilní jehly pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 (874606) - červenec 2010

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.6.2 (875005) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (875026) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 (875029) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 (875029) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.3.2 (875095) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 561 V1.2.1 (875142) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 435-1 V1.3.1 (875143) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 (875143) - červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.10.1 (879012) - červenec 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15338 +A1 (910216) - červenec 2010 aktuální vydání

Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15720 (914120) - červenec 2010

Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN P ISO/TS 19138 (979857) - červenec 2010

Geografická informace - Míry kvality dat

590 Kč