ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.3.2 (875095)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma zahrnuje technické požadavky na rádiové vysílače a přijímače používané ve stanicích v soukromé mobilní rádiové (PMR) službě. Platí pro používání v pozemní mobilní službě pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 3 GHz, s úzkými odstupy kanálů (CSP) (menšími než 10 kHz) a určené pro hovor a/nebo data. Záměrem této normy je pokrýt jakékoli šířky pásma kanálu (CBW) povolené národními správami pro tyto systémy, například 6,25 kHz. Tato norma uvádí podle potřeby různé požadavky pro různá vysokofrekvenční pásma, podmínky prostředí a typy zařízení. V této normě jsou systémy pro přenos dat definovány jako systémy, které vysílají a/nebo přijímají data a/nebo digitalizované hlasové signály. Zařízení obsahují vysílač a připojený kodér a modulátor a/nebo přijímač a připojený demodulátor a dekodér. Tato norma zahrnuje zařízení, která mohou používat modulaci s konstantní obálkou nebo nekonstantní obálkou. Norma pokrývá základnové stanice a pohyblivé stanice. Přenosné stanice bez vnějšího nebo vnitřního vysokofrekvenčního konektoru a bez možnosti prozatímního vnitřního RF konektoru 50 nejsou v této normě zahrnuty.

Označení ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.3.2 (875095)
Katalogové číslo 86242
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963862422
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 301 166 V1.1.1 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušení rádiových zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové) pracujících na úzkopásmových kanálech a opatřených anténním konektorem

ČSN ETSI EN 301 166 V2.1.1 (875095)
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.1.2 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.2.1 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.3.1 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.1.1 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.1 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.2 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 (875095)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE