ČSN ETSI EN 302 561 V1.2.1 (875142)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma pokrývá technické požadavky na rádiové vysílače a přijímače používané ve stanicích v soukromé pohyblivé radiokomunikační (PMR) službě. Platí pro použití v pozemní pohyblivé službě pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 3 GHz s odstupy kanálů 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz a 150 kHz. Platí pro zařízení pro trvalý a/nebo přerušovaný přenos dat a/nebo digitálních hovorových signálů. Zařízení obsahují vysílač a přidružený kodér a modulátor a/nebo přijímač a přidružený demodulátor a dekodér. Přenosná zařízení bez vnějšího nebo vnitřního konektoru RF a bez možnosti prozatímního vnitřního vysokofrekvenčního konektoru 50 nejsou v této normě zahrnuta. Tyto specifikace neobsahují bezpodmínečně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel zařízení, ani bezpodmínečně nepředstavují optimální dosažitelnou funkčnost. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 302 561 V1.2.1 (875142)
Katalogové číslo 86241
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963862415
Dostupnost skladem (tisk na počkání)