ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 (875029)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro rádiové vysílače a přijímače určené k použití na plavidlech pracující buď pouze v pásmu středních vln (MF) nebo v pásmech středních a krátkých vln (MF/HF) přidělených v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) námořní pohyblivé službě (MMS). Vztahuje se na zařízení pro modulaci s jedním postranním pásmem (SSB) pro telefonní vysílání a příjem (J3E) a modulaci s klíčováním kmitočtovým posuvem (FSK) nebo SSB klíčované pomocné nosné pro vysílání a příjem signálů digitálního selektivního volání (DSC). Tato norma se rovněž vztahuje na rádiová zařízení s řídicí jednotkou DSC buď integrovanou nebo vnější. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Požadavky v této normě jsou použitelné pro přijímače pracující na všech kmitočtech v pásmech 1 606,5 kHz až 4 000 kHz, nebo 1 606,5 kHz až 27,5 MHz přidělených v Radiokomunikačním řádu ITU pro MMS. Jiné přijímače pracující na diskrétních kmitočtech mají splňovat všechny požadavky této normy a další příslušné normy platné pro použité kmitočty a režimy. Pokud jsou zařízení nebo jejich části navržena tak, aby je bylo možno použít pro jiné kategorie námořní radiokomunikace (například Morseova telegrafie nebo NBDP - ETS 300 067), mají takové části zařízení splňovat příslušné požadavky vhodných norem pro dotčené služby, například ETS 300 067. Navíc k této normě budou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 (875029)
Katalogové číslo 86244
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963862446
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 373 (875029)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních pohyblivých vysílačů a přijímačů, pracujících v pásmech středních a krátkých vln

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.1.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.1.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E