ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 (875029)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro rádiové vysílače a přijímače určené k použití na plavidlech pracující buď pouze v pásmech středních vln (MF) 1 606,5 kHz až 4 000 kHz, nebo v pásmech středních a krátkých vln (MF/HF) 1 606,5 kHz až 27,5 MHz přidělených v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) námořní pohyblivé službě (MMS). Vztahuje se na zařízení pro modulaci s jedním postranním pásmem (SSB) pro telefonní vysílání a příjem (J3E) a modulaci s klíčováním kmitočtovým posuvem (FSK) nebo SSB klíčované pomocné nosné pro vysílání a příjem signálů digitálního selektivního volání (DSC). Tato norma se vztahuje na rádiová zařízení, která jsou buď vybavena integrovanou řídicí jednotkou DSC, nebo jsou vybavena přiřazeným rozhraním pro řídicí jednotku DSC. Je určena k pokrytí ustanovení článku 3.3 e) Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že rádiová zařízení v rozsahu platnosti této normy musí být konstruována tak, aby: "podporovala určité vlastnosti zabezpečující přístup k tísňovým službám". Navíc k této normě budou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 (875029)
Katalogové číslo 86245
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963862453
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 373 (875029)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních pohyblivých vysílačů a přijímačů, pracujících v pásmech středních a krátkých vln

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.1.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.1.1 (875029)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE