ČSN EN 1020 (061911) Zrušená norma

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

ČSN EN 1020 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na plynná paliva k vytápění nebytových prostorů, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin. Patří sem i ohřívače s hořáky s ventilátorem. Norma platí pro ohřívače provedení B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 a C63 o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW (vztaženo k výhřevnosti), určené k použití v jiných než obytných prostorech. Norma platí rovněž pro ohřívače určené k instalaci ve venkovním prostředí. Ohřátý vzduch může být přiváděn do vytápěného prostoru potrubím nebo přímo. V případě ohřívačů provedení C62 a C63 platí tato evropská norma pouze v případě, jsou-li tyto ohřívače určeny ke konečné instalaci podobným způsobem jako ohřívače provedení C3. Tato norma platí pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.

Označení ČSN EN 1020 (061911)
Katalogové číslo 86412
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 136 stran formátu A4
EAN kód 8590963864129
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 17082 (061910)
Tato norma nahradila ČSN EN 1020 (061911) z ledna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)