ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (875026)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro tyto hlavní typy zařízení krátkého dosahu: zařízení krátkého dosahu pro všeobecné použití, včetně vysílačů, pracující v rozsahu od 9 kHz do 25 MHz, vysílače s induktivní smyčkou pracující od 9 kHz do 30 MHz, přijímače pracující od 9 kHz do 30 MHz. Tyto typy rádiových zařízení jsou schopné provozu v povolených kmitočtových pásmech v rozsahu 9 kHz až 30 MHz buď s vysokofrekvenčním výstupním konektorem a přiřazenou anténou, nebo s vestavěnou anténou, pro všechny typy modulace, s hovorovými signály, nebo bez nich. Při výběru parametrů pro nová SRD, které mohou mít podstatné důsledky pro bezpečnost lidského života, mají výrobci a uživatelé věnovat zvýšenou pozornost rušení z jiných systémů pracujících ve stejných nebo sousedních pásmech. Tato norma pokrývá pevné stanice, pohyblivé stanice a přenosné stanice. Pokud systém zahrnuje odpovídače, měří se tyto společně s vysílačem. Tato norma pokrývá všechny typy modulace pro rádiová zařízení za předpokladu, že jsou splněny požadavky 7.3. Rádiová zařízení pokrytá tříděním SRD se dělí do několika tříd na základě maximální intenzity vyzařovaného magnetického pole. Zatřídění intenzity pole v této normě je založeno na CEPT/ERC/REC 70-03 a na národních zatříděních kmitočtů SRD. V této normě jsou definovány tři typy měřicích metod s ohledem na proměnný charakter typů antén pro zařízení používaná v tomto pásmu. Podle jedné metody se měří proud vysokofrekvenční nosné, podle druhé se měří vyzařované magnetické pole a podle třetí se měří výkon šířený vedením. Tato norma pokrývá požadavky na vyzařované emise pod i nad 30 MHz. Pro zařízení určená k připojení do veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) mohou být požadovány další normy nebo specifikace. Do této normy nejsou zahrnuty aplikace používající technologii velmi širokého pásma (UWB).

Označení ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (875026)
Katalogové číslo 86427
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963864273
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 300 330 V1.2.2 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

ČSN ETSI EN 300 330 V2.1.1 (875026)
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické charakteristiky a zkušební metody

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.3.2 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.5.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.3.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 (875026)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN P I-ETS 300 330 (875026)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Zařízení s malým dosahem (SRDs). Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 k Hz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz