ČSN EN 1330-4 (015005) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem

ČSN EN 1330-4 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je část ze série norem, které definují základní terminologii pro metody používané při nedestruktivním zkoušení.
Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem je založeno na odrazu ultrazvukových vln na rozhraní necelistvostí v kontrolovaném materiálu, jako jsou trhliny, dutiny, vměstky a jiné. Ultrazvukové metody se rovněž používají při měření tloušťky stěn výrobků a zjišťování některých charakteristik materiálů.
Tato norma definuje termíny, které se specificky vztahují a používají při nedestruktivním zkoušení ultrazvukovými metodami, a které jsou v normě rozděleny do tří částí:
- termíny vztahující se ke zvuku,
- termíny, které se vztahují ke zkušebnímu zařízení,
- termíny vztahující se ke zkoušení.

Označení ČSN EN 1330-4 (015005)
Katalogové číslo 86213
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8590963862132
Norma byla zrušena k 1. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 5577 (015005)
Tato norma nahradila ČSN EN 1330-4 (015005) z května 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1330-1 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů

ČSN EN 1330-10 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

ČSN EN 1330-11 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů

ČSN EN 1330-2 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

ČSN EN 1330-3 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

ČSN EN 1330-9 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí