ČSN EN ISO 26203-1 (420352) Zrušená norma

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče

ČSN EN ISO 26203-1 Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče Tato norma specifikuje metody zkoušení materiálů kovových pásů za účelem stanovení napěťově-deformačních charakteristik při vysokých rychlostech deformace, ze kterých by bylo možné dedukovat závěry o odolnosti proti nárazu aplikovatelné na vozidla v automobilovém průmyslu. Tato část ČSN EN ISO 26203 pojednává o používání systémů typu pružné tyče. Rozmezí rychlostí deformace mezi 10-3 s-1 až 103 s-1 se považuje za nejvíce odpovídající případům srážek vozidel na základě experimentálních a numerických výpočtů. Pro přesné vyhodnocení odolnosti proti nárazu vozidel je nutno získat odpovídající napěťově-deformační charakteristiku materiálů při rychlostech deformace nad 10-3 s-1. Tato zkušební metoda zahrnuje rozmezí rychlostí deformace nad 102 s-1. Norma se systematicky zabývá otázkami detailů zkušebních zařízení vhodných k realizaci zkušební metody, zvláštnostmi zkušebních těles ve srovnání s tělesy pro kvazistatické tahové zkoušky, měřicími přístroji pro monitorování posunu, resp. deformace udělované zkušebním tělesům apod. Velká pozornost se v normě věnuje technice správného provedení zkoušky.

Označení ČSN EN ISO 26203-1 (420352)
Katalogové číslo 86269
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963862699
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 26203-1 (420352)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 26203-2 (420352)
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy