ČSN EN 621 (061912) Zrušená norma

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

ČSN EN 621 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na plynná paliva k vytápění nebytových prostorů, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, s atmosférickými hořáky a bez ventilátoru pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin. Tato evropská norma platí pro ohřívače provedení B11, B41, C11 a C31 určené k použití v jiných než obytných prostorech. Ohřátý vzduch může být přiváděn do vytápěného prostoru potrubím nebo přímo. Tato norma platí pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí. Požadavky na ohřívače, u nichž se neprovádějí zkoušky typu, je nutno podrobit dalšímu posouzení.

Označení ČSN EN 621 (061912)
Katalogové číslo 86536
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8590963865362
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 17082 (061910)
Tato norma nahradila ČSN EN 621 (061912) z listopadu 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)