ČSN (normy i změny) ze září 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60300-3-4 (010690) - září 2008

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 30326-1/změna A1 (011415) - září 2008

Vibrace. Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14253 +A1 (011436) - září 2008 aktuální vydání

Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

340 Kč

ČSN 01 3610 (013610) - září 2008 aktuální vydání

Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

230 Kč

ČSN P ISO/TS 14253-3/změna Z1 (014100) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 15530-3/změna Z1 (014101) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12780-1/změna Z1 (014140) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12780-2/změna Z1 (014140) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12781-1/změna Z1 (014146) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12781-2/změna Z1 (014146) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12181-1/změna Z1 (014151) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12181-2/změna Z1 (014151) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12180-1/změna Z1 (014156) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12180-2/změna Z1 (014156) - září 2008

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky

350 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - září 2008

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

230 Kč

ČSN ISO/TR 24098 (018201) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Postupy pro vývoj plánů instalace ITS pomocí systémové architektury ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20452 (018283) - září 2008

Požadavky a logický datový model pro formát fyzického sledování dat (PSF) a rozhraní aplikačního programu (API) a logická organizace dat pro PSF používaná v inteligentních dopravních systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 24535 (018345) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-1/změna A1 (050313) - září 2008

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15116 (127814) - září 2008

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 736-3 (133001) - září 2008 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8331-3/změna Z1 (258331) - září 2008

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60584-3 (258331) - září 2008

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13035-1 (278809) - září 2008

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

550 Kč

ČSN EN 13035-2 (278809) - září 2008

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-3 (300350) - září 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

550 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 15075 (300630) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3660-012 (311822) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 012: Průchozí matice typu A pro EN 3372 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-013 (311822) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 013: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s vybráním pro stahovací pásku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-203 (311925) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-602 (311925) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Jedovatost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3733-002 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-003 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 003: Zástrčka pro kabely podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-006 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 006: Zásuvka, připevnění pojistnou maticí, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-103 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 103: Ochranná krytka s vnitřním závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-106 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 106: Zásuvka zaslepovací, připevnění maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-108 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 108: Kabelová ochranná vývodka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4399 (313534) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61310-1 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

340 Kč

ČSN EN 61310-1/změna Z1 (332205) - září 2008

Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61310-2 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

340 Kč

ČSN EN 61310-2/změna Z1 (332205) - září 2008

Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 2: Požadavky na značení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61310-3 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

230 Kč

ČSN EN 61310-3/změna Z1 (332205) - září 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022 ed. 2/změna A1 (334290) - září 2008

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60641-3-2 ed. 2 (346564) - září 2008 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60641-3-2/změna Z1 (346564) - září 2008

Specifikace tvrzené lepenky a tvrzeného papíru pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Požadavky na tvrzený papír, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 a P.7.1 (idt IEC 641-3-2:1992)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7616-7N (347616) - září 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl N: Bezhalogenové vícežilové kabely s koncentrickým jádrem nebo stíněním a bez koncentrického jádra nebo stínění pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1356/změna Z1 (351356) - září 2008

Přístrojové transformátory - Trojfázové transformátory napětí pro napěťové hladiny Um do 52 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61058-1/změna A2 (354107) - září 2008

Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 25. květnu 2021.

440 Kč

ČSN EN 50428/změna A1 (354108) - září 2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-37 (358799) - září 2008

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61188-5-8 (359038) - září 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61189-3 ed. 2 (359039) - září 2008 aktuální vydání

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji)

770 Kč

ČSN EN 61189-3/změna Z1 (359039) - září 2008

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61228 ed. 2 (360035) - září 2008 aktuální vydání

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

230 Kč

ČSN EN 61228/změna Z1 (360035) - září 2008

Metody měření a specifikace UV záření zdrojů světla používaných k opalování

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14255-3 (360036) - září 2008

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60901/změna A4 (360277) - září 2008

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

945 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna A11 (361045) - září 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60456 ed. 2/Oprava 2 (361060) - září 2008

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-10/změna Z1 (361950) - září 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-11/změna Z1 (361950) - září 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-3/změna Z1 (361950) - září 2008

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

190 Kč

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

190 Kč

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960) - září 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 13. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60730-2-13/změna Z1 (361960) - září 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

230 Kč

ČSN EN 60825-2 ed. 2/změna Z1 (367750) - září 2008

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

32 Kč

ČSN EN 62457 (368634) - září 2008

Multimediální domácí sítě - Komunikační protokol domácí sítě přes IP pro multimediální zařízení pro domácí použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10173 (369238) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 11571 (369241) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromé sítě integrovaných služeb - Adresování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-4 (369330) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru na jednorázovém a přepisovatelnému médiu používající nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 4: Struktura souboru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8348 (369641) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15530 (421465) - září 2008

Hliník a slitiny hliníku - Environmentální aspekty výrobků z hliníku - Všeobecné pokyny pro jejich integraci do norem

340 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 14591-4/Oprava 1 (446440) - září 2008

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje

20 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8589 (560036) - září 2008

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, A1 2.15t

327 Kč

ČSN EN 15505 (560661) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15517 (560662) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0108/změna Z4 (570108) - září 2008

Metody zkoušení másla

32 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - září 2008

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - září 2008

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - září 2008 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN ISO 1738 (571605) - září 2008

Máslo - Stanovení obsahu soli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.08t

210 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1798 (645431) - září 2008 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 7061 (657061) - září 2008 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 20182 (726002) - září 2008

Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí

190 Kč

ČSN EN ISO 21078-1 (726075) - září 2008

Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4/Oprava 1 (730035) - září 2008

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

20 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

282 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, A1 6.18t

992 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-3-1 (731431) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 2.11t

662 Kč

ČSN EN 1993-3-2 (731432) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

382 Kč

ČSN EN 1993-5 (731451) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

610 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

460 Kč

ČSN EN 13803-2/Oprava 2 (736350) - září 2008

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 13964/Oprava 1 (744521) - září 2008

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101/Oprava 3 (756101) - září 2008

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 15705 (757521) - září 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

340 Kč

ČSN EN ISO 10703 (757630) - září 2008

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 16266 (757850) - září 2008

Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15543 (771029) - září 2008

Obalové sklo - Ústí lahví - Závitová ústí lahví pro tekutiny nesycené oxidem uhličitým

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - září 2008 aktuální vydání

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15333-1 (832248) - září 2008

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

460 Kč

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - září 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

835 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN P CEN/TS 12983-3 (944303) - září 2008

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 3: Varné nádobí určené pro zdroje s indukčním ohřevem

190 Kč

ČSN EN ISO 9994/změna A1 (945201) - září 2008

Zapalovače - Bezpečnostní specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19131 (979851) - září 2008

Geografická informace - Data specifikace produktu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč