ČSN ISO 15705 (757521)

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

ČSN ISO 15705 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) ve zkumavkách. Zkouška je empirická a je použitelná pro jakýkoli vzorek vody, včetně splaškových a průmyslových odpadních vod. Metoda je použitelná pro neředěné vzorky vody mající hodnoty CHSKCr až do 1 000 mg/l a koncentraci chloridů nepřesahující 1 000 mg/l. Vzorky vody s vyšší hodnotou CHSKCr vyžadují zředění. U vzorků s nízkými hodnotami CHSKCr je shodnost a mez detekce nižší.
Vzorky s vysokou koncentrací chloridů musí být zředěny tak, aby koncentrace chloridů před analýzou byla 1 000 mg/l nebo nižší. Touto metodou se oxidují téměř všechny organické látky a většina redukujících anorganických látek. Mez detekce při fotometrické detekci (600 nm) je 6 mg/l a 15 mg/l při titračním stanovení, jak bylo zjištěno při jednom laboratorním porovnání fotometrického a titračního stanovení při použití komerční soupravy s rozsahem do 1 000 mg/l. Titrační stanovení podle této normy je použitelné pro vzorky, které jsou po mineralizaci atypicky zbarvené nebo zakalené.

Porovnání výsledků původní makrometody (ISO 6060) a metody podle této normy je uvedeno v příloze A. Diskuse možných rizik je uvedena v příloze B. Informace o komerčně dostupných zkumavkových soupravách je uvedena v příloze C. Metoda může být použita i pro nižší rozsahy CHSKCr (viz přílohy D a E). V příloze F je uveden postup pro vzorky s vysokou koncentrací chloridů.

Označení ČSN ISO 15705 (757521)
Katalogové číslo 81908
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963819082
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 16266 (757850)
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů

ČSN ISO 6060 (757522)
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 15 705
  • ČSN ISO 15705:2008
  • ČSN ISO 15 705:2008