Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN ISO 10703 Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN ISO 10703 (757630)

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu pro současné stanovení objemové aktivity různých radionuklidů emitujících záření gama s energiemi 40 keV < E < 2 MeV ve vzorcích vod spektrometrií záření gama využívající germaniové detektory s vysokým energetickým rozlišením v kombinaci s mnohokanálovým analyzátorem. V rámci této normy je možné také stanovení objemové aktivity radionuklidů emitujících záření gama s energií pod 40 keV a nad 2 MeV za předpokladu, že je pro tento účel upravena kalibrace měřicího systému a stínění.
Tato norma uvádí postupy pro energetickou kalibraci, určení energeticky závislých detekčních mezí měřicího systému, analýzu spekter a stanovení objemových aktivit různých radionuklidů v proměřovaném vzorku. Je použitelná pouze pro homogenní vzorky. Vzorky s aktivitami 1 Bq až 104 Bq lze měřit přímo, tj. bez ředění nebo zkoncentrování vzorku nebo bez speciálních (elektronických) zařízení. Pokud musí být měřeny aktivity menší než 1 Bq, měl by se vzorek zkoncentrovat odpařováním v závislosti na různých faktorech, jako jsou energie záření gama a pravděpodobnost jeho emise na jaderný rozpad, velikost a tvar vzorku a detektoru, stínění, doba měření a další parametry. Je-li aktivita značně větší než 104 Bq, vzorek by se měl ředit nebo by měla být odebrána pouze alikvotní část vzorku, měla by být zvětšena vzdálenost zdroje od detektoru nebo by měla být provedena oprava na náhodné koincidence. .

Označení ČSN EN ISO 10703 (757630)
Katalogové číslo 81965
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963819655
Změny a opravy Z1 3.16t
Tato norma nahradila ČSN ISO 10703 (757630) z října 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení normy bylo změnou Z1 3.16t změněno z ČSN ISO 10703 na ČSN EN ISO 10703.

Náhled obsahu normy